Salangen-Nyheter

Satsing på Sjøvegan vgs:

Fylkesråd kommenterer

Fremtiden for Sjøvegan vgs er for tiden et høyst aktuelt politisk tema. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN/BARDUFOSS: Fylkesråd Roar Sollied (V) kommenterer sak om tilbudsstruktur og kostnadsbesparelse videregående skoler i Troms i et leserinnlegg med tittel "Om satsing på Sjøvegan videregående skole".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2014 kl 00:00

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I etterkant av Fylkestingets behandling av sak om tilbudsstruktur og kostnadsbesparelse videregående skoler i Troms har Arbeiderpartiet forsøkt å skape et inntrykk av at det nye Fylkesrådet og dets partier ikke ville satse på Sjøvegan vg skole. Men dette fylkesrådet satser faktisk på Sjøvegan vgs.

I desember 2013 var Sjøvegan vg skole en av flere videregående skoler i Troms som var utsatt for en trussel om nedleggelse med bakgrunn i forslag fra det forrige fylkesrådet, der Arbeiderpartiet var med. Som alle vet, medførte det svært sterke reaksjoner fra hele fylket, og det endte med at fylkesrådet gikk av, og en ny flertallskonstelasjon med partiene H, Frp, Sp, V og Kp etablerte et nytt fylkesråd. Denne flertallskonstelasjonen slo fast at ingen skolesteder skulle legges ned, men at man også var nødt til å få til kostnadsbesparende tiltak innen utdanning. Saken som var behandlet i fylkestinget nå i juni, var en oppfølging av dette og sikrer at alle skolesteder ligger fast med en fordeling av tilbud på disse. For Sjøvegan vg skoles del uten noen kutt i tilbud.

Når det så forsøkes av enkelte å få dette til å framstå som om man ikke vil satse på Sjøvegan vg skole, er dette fylkesrådet klar på at i skoleregion Midt-Troms skal det være tre skoler; Senja, Bardufoss Høgtun og Sjøvegan. Fylkesrådet er spesielt opptatt av å sikre alle disse en positiv utvikling framover, og vil som skoleeier i god dialog med den enkelte skole, næringsliv og lokalsamfunn se på hvordan dette best mulig kan gjøres i fortsettelsen. For Sjøvegan vg skoles del betyr det at dette Fylkesrådet i dialog med skolen, lokalt næringsliv og nærliggende kommune vil se på hvordan med beste mulig kan utvikle skolen, også som en viktig pilar i samfunnsutviklingen i området, og vil invitere til dette.

I Fylkestinget foreslo Ap at programmet Service og samferdsel skal legges ned på Senja, uten å si om det også gjelder vg2 Logistikk og transportfag. Hvis ikke, vil heller ikke forslagets realitet utgjøre en forskjell som kan kalles en satsing, for tilbud i dette programmet er allerede på Sjøvegan vgs.

Fylkesrådet vil med utgangspunkt i skolens styrker, samarbeid med næringslivet i området og kommunen, gi skolen fremtidsrettede tilbud for regionens ungdom, og håper å få alle gode krefter med på det.

Roar Sollied,

Fylkesråd i Troms