Salangen-Nyheter

Bedre og sikrere veier i Troms:

Veivalg- løfte

Ordfører i Salangen, Ivar Prestbakmo forteller at det vil bli satsing på fornying av fylkesveier i tiden som kommer. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

OSLO/SJØVEGAN: Regjeringen bevilger pott på 17,5 milliarder til opprustning og fornying av fylkesveier.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ifølge en pressemelding fra Stortinget har regjeringen bevilget en ekstraordinær pott på 17,5 milliarder til opprustning og fornying av fylkesveiene. Signalet fra Regjeringen er at midlene skal gå til de fylkene hvor etterslepet er størst og for Troms fylke er dette beregnet til 5,85 milliarder.

God stemning

På telefon forteller ordfører i Salangen, Ivar B. restbakmo at jubelen var stor på landsmøtet i går.. - Stemningen er på topp. Vi vet jo at det er et stort etterslep, så dette er noe vi setter stor pris på, sier Prestbakmo. - For vår del kan dette bety et par milliarder kroner i Troms, sier Prestbakmo.

Rassikring

Fylkesveiene skal ikke bare bli bedre, med sikrere. Dermed er 7,5 milliarder satt til rassikring. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Irene Lange Nordahl uttrykker stor glede over at regjeringen bidrar til å gjøre flere lokalsamfunn tryggere med midler til rassikring og mener dette vil gjøre det bedre å bo spesielt i distriktene.

Veien videre

- Vi skal kjempe for at midlene skal komme både by og bygd til gode, hvor målet er at det skal bli sikrere og mindre sporete på veiene i hele Troms, sier Ivar B. Han påpeker også at dette gjelder for budsjettåret 2014 og at planene legges frem offisielt i neste uke. - Vi har en viktig jobb å gjøre fremover og mer spesifikk er fylkesvei 84 som går blant annet igjennom Salangen. En strekning som potensielt kan nye godt av dette. Den er viktig både for folk og næringsliv, avslutter Salangen- ordføreren på telefon fra landsmøtet.