Salangen-Nyheter

Utviklingsprosjekt:

Prosjektleder på plass

Personalsjef i Salangen kommune, Hege Berntsen er glad for at Aasa Utstøl blir leder for prosjektet

SJØVEGAN: Aasa Utstøl er tildelt jobben som prosjektleder i prosjektet "Salangen kommune – med rett kompetanse, på rett plass, til rett tid!". - Vi er glad for at hun takket ja til jobben, sier personalsjef i Salangen kommune, Hege Berntsen (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Prosjektet er blitt tildelt 300.000 kroner pr. år, over tre år, i prosjektmidler fra utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune", som er ett utviklingsprogram i sammarbeid mellom kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Aasa Utstøl er i den anledning nytilsatt prosjektleder. Prosjektet har full oppstart fra august 2013. - Aasa vil jobbe enkeltdager våren 2013 og tiltrer for fullt i 40% stilling fra august 2013, sier personalsjef i Salangen kommune, Hege Berntsen til nettavisen.Flere formål

Prosjektet har som mål å ta tak i de viktigste utfordringene i kommunesektoren. Blant disse er omdømme, innovasjon, heltid/deltid, sykefravær og rekrutering, og kompetanseheving. Prosjektet starter våren 2013, og avsluttes i årsskiftet 2015/2016. Den lokale prosjektgruppen skal bestå av ordfører, HTV utdanningsforbundet, HTV Fagforbundet, kommunalsjefen, personalsjefen, og selvsagt prosjektleder.