Salangen-Nyheter

Sámediggi dieđiha:

Oahppoplánat rievdan

Reviderejuvvon oahppoplánat galget váldot atnui skuvlajagis 2013/2014. GOVVA: SAMEDIGGI.NO

SÁPMI: Sámegiella vuosttašgiellan oahppoplána ja sámegiella nubbingiellan oahppoplána leat reviderejuvvon. Reviderejuvvon oahppoplánat galget váldot atnui skuvlajagis 2013/2014.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Váldoulbmil revideremiin lea leamaš čielggasmahttit vuođđogálggaid mat leat njálmmálaš gálggat, máhttit lohkat, máhttit čállit, máhttit rehkenastit ja digitála gálggat. Giellaoahppu lea eanet deattuhuvvon ja servodatfágalaš mihttomearit leat láivuduvvon.

Vuosttašgiellan

Sámegiella vuosttašgiellan reviderejuvvon oahppoplána bidjá deattu ohppiid giellamáhtu ovdáneapmái, nu ahte sii sáhttet geavahit sámegiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat iešguđet oktavuođain ja iešguđetlágan arenain. Oahppoplána lea ožžon čielgaset mihttomeriid ohppiid sátneriggodaga ja giellagelbbolašvuođa ovdánahttimis ja máhttui ja gálggaide teakstahuksemis, grammatihkas ja riektačállimis.

Nubbigiellan

Sámegiella nubbingiellan reviderejuvvon oahppoplána deattuha ahte lea dehálaš ahte giellaplána sáhttá váikkuhit dasa ahte eanebut válljejit sámegiela ja olahit giellagelbbolašvuođa mainna šaddet doaibmi guovttegielagat. Oahppoplánas leat čielgaset mihttomearit giellaoahppamii, ja aktiivvalaš giellageavaheapmi lea deattuhuvvon vai ohppiid njálmmálaš giella ovdána.

Buorebut heivehuvvon

Reviderejuvvon oahppoplána sámegielas nubbingiellan lea buorebut go ovdal heivehuvvon ohppiide geat álget sámegielain joatkkaoahpahusas go lea ásahuvvon ođđa molssaeaktu, sámegiella 4. Dat lea daid ohppiid várás geain ii leat leamašan sámegieloahpahus vuođđoskuvllas ja geat háliidit álgit dainna joatkkaskuvllas.

Nie čállá Sámediggi.no.