Salangen-Nyheter

Kommunestyremøte i Lavangen:

- Vil styrke de unge

Erling Brattsberg med ungdommer fra Salangen og Lavangen. FOTO: KARIN HASUND.

TENNEVOLL: Torsdag 6.desember er det klart for årets siste kommunestyremøte i Lavangen. Det er mange interessante saker som skal opp på dette møtet - og det kanskje knyttes størst spenning til, er budsjettet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det er like stor spenning hver gang fordelingen av penger skal gjøres. I alle saker vil til syvende og sist pengene være den avgjørende faktoren for hva man kan få til. - Selv om vi ikke har de samme økonomiske utfordringene som nabokommunene har, vil det likevel knyttes stor spenning til dette. Budsjettet har vært oppe i formannskapet og blitt godkjent der, men det kan være de ting vi minst venter som skaper de store diskusjonene, sier Erling Bratsberg. Ordføreren mener de har god økonomistyring i kommunen, og de kuttene de vil foreslå mener han de kan forsvare. - Vi vil for eksempel justere ned antall plasser på Lavangsheimen fra 20 til 15, dette fordi behovet ikke er større, sier Bratsberg og forteller videre at de vil satse mer på barn og unge.La ungdommen bli hørt

Ungdommens kommunestyre er en av satsingene i Lavangen. - Vi prøver å få i gang det første møtet så raskt som mulig, og forhåpentligvis før jul. Dette gjør vi for å få ungdommen inn i det lokale demokratiet. Vi vil gi de en arena der de kan bli hørt og få innflytelse - og gi de opplæring i hvordan et demokrati fungerer, forteller Bratsberg. - Ungdomsrådet vil få midler som de bestemmer hvordan skal brukes, og jeg vet de har noen på prosjekter på gang fortsetter han. Ellers ønsker ordføreren å senke barnehagesatsene, og la avgiften til sfo og kulturskolen forbli uforandret.Strategiplan

En annen sak som skal opp er den kommunale strategiplanen som, kort fortalt, er en oversikt over eksisterende planer - og hvordan politikerne ønsker utviklingen skal være i kommunen i de kommende fire årene. Strategiplanen var oppe i kommunestyremøtet i februar, men viste seg å ikke være god nok. Nå har de jobbet mer med den og gjort de forbedringer som behøvdes, og ordføreren er sikker på at denne gangen blir den godkjent.