Salangen-Nyheter

Hva er hensiktsmessig anvendelse av bygget og arealet?

Herredshus- salg satt på vent

Salget av det tidligere herredshuset på Sjøvegan er nå satt på vent, i forhold til at det skal legges en helhetlig plan som politikerne skal ta stilling til fremover. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I februar i 2021 ble det tidligere og erverdige Herredshuset på Sjøvegan lagt ut for salg, etter en omfattende takstprosess. Salgsprosessen rundt bygget er nå satt på vent, i påvente av videre politisk behandling blant de folkevalgte i Salangen. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm forteller at det må en helhetlig plan på plass først, før man tar neste steg i prosessen rundt bygget.

-  Det er innhentet verditakst på bygget. Taksten er på om lag 1 million kroner og det er hovedsakelig tomten som er vurdert å ha verdi. Salgsprosessen er foreløpig satt på vent inntil helhetsplan er på plass og politikerne kan ta helhetlig stilling til hva som vil være mest hensiktsmessig anvendelse av bygget og arealet. Det står dermed helt åpent om det blir salg, riving, renovering, eller alternativ bruk. En avgjørelse kan ventes frem mot våren 2022, sier Strøm til nettavisen.

Det var i slutten av 2018 at kommunestyret vedtok at herredshuset skulle legges ut for salg. Noe interesse har det vært siden den gang rundt bygget

.

Ønsker mer aktivitet

Administrasjonen i Salangen kommune ønsker mer aktivitet rundt bygget i fremtiden.

- Det hadde selvsagt vært ønskelig med aktivitet i bygget. Samtidig er det en kjensgjerning at det kreves betydelige oppussings- og renoveringsarbeider før bygget eventuelt kan benyttes til noe som helst, konkluderer administrasjonssjef Lars Strøm med ovenfor nettavisen.

*Saken fortsetter under bildet*

Administrasjonssjef, Lars Strøm i Salangen kommune forteller at det har vært noe interesse rundt salgsprosessen rundt det tidligere Herredshuset på Sjøvegan. Men nå avventes en videre salgsprosess i påvente av politikernes mening om videre bruk av bygget. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Administrasjonssjef, Lars Strøm i Salangen kommune forteller at det har vært noe interesse rundt salgsprosessen rundt det tidligere Herredshuset på Sjøvegan. Men nå avventes en videre salgsprosess i påvente av politikernes mening om videre bruk av bygget. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Lokalbefolkningen vil ta vare på bygget

Det er ingen tvil om at det pågår en diskusjon ute iblant befolkningen i Salangen om videre vei for det erverdige herredshuset i sentrum av Sjøvegan.

En av de som har engasjert seg i debatten rundt herredshuset er Markus Mildar Svendsen.

– Skal bygget bare stå å forfalle, eller skal det forvares?, spør Markus Mildar Svendsen.Han er svært engasjert i fremtiden til herredshuset.

Mildar Svendsen mener bygget er det fineste vi har i Salangen, og at det er veldig synd at det står uten å bli brukt. Han mener det skal ivaretas.

Historiker i Salangen, Eliseus Rønhaug er også engasjert i debatten rundt bygget.

- Jeg mener det er viktig å prioritere bygget. Det er en så viktig del av den lokale kulturarven vi har i Salangen. Det er ingen tvil om at huset må tas vare på, slik at det ikke bare står å forfaller. Huset i seg selv er i god stand, men dører, vinduer og fyranlegg må nok skiftes, i tillegg bør det også etterisoleres, avslutter Rønhaug som håper at dette historierike bygget igjen blir tatt i bruk.

Markus Mildar Svendsen er engasjert i skjebnen til det tomme herredshuset. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Markus Mildar Svendsen er engasjert i skjebnen til det tomme herredshuset. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.