Salangen-Nyheter

Gjennomfører Ungdata-undersøkelse:

Ønsker svar fra elever

Sjøvegan videregående skole skal i løpet av denne og neste uke gjennomføre Ungdata-undersøkelsen. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Ungdata-undersøkelsen skal gjennomføres på Sjøvegan vidergående skole iløpet av de to neste ukene. Undersøkelsen er for elever fra 5. klasse og helt opp til videregående skole. Elever kan delta til og med det året de fyller 19.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført i Salangen var i 2019. Da var det 56 elever på ungdomstrinnet som deltok. Nå er det videregåendeelever i Salangen som deltar.

Undersøkelsen er en mulighet for barn og unge til å fortelle hvordan de har det, og hva de gjør på fritiden.

Svarene hjelper kommuner, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter å vite hvor mange som føler seg ensom, om trivsel og mistrivsel, om psykisk helsetilstand og hvor mange som har en person de kan snakke med om vanskelig ting.

Ungdata har siden 2013 vært finansiert av Helsedirektoratet og er i dag et gratistilbud til alle kommune og fylkeskommuner. FOTO: UNGDATA.NO

Det siste året har vært sterkt preget av pandemien. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet oppfordrer derimot kommuner og fylkeskommuner som deltar til å strekke seg lang for å gjennomføre Ungdata-undersøkelsen.

For å øke relevansen til har det blitt lagt til spesifikke koronarelaterte spørsmål.

For at undersøkelsen skal ha maksimal effekt ønsker Sjøvegan videregående skole at flest mulig deltar. Det er ikke en obligatorisk undersøkelse, så elever og foresatte kan reservere seg mot deltakelse eller fra å svare på enkelte spørsmål.

ANNONSE
Annonse