Salangen-Nyheter

Det siste kommunestyremøtet i 2011:

I mål med budsjettet

Tobias Mikalsen i ungdomsrådet gav klar beskjed til kommunepolitikerne. FOTO: HELENE ANTONETTE WESTGAARD

SJØVEGAN: I årets siste kommunestyremøte i Salangen var det et par saker som tok hele fokuset. Men det var budsjettet som fikk hovedfokus. Men ungdommen hadde også noe de ville informere de folkevalgte om.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Under kommunestyremøtet i går mandag skulle kommunens nye spareplan vedtas og det var ryktet om store kutt og nedskjæringer. Her ville også ungsomsrådet i kommunen ha et ord med i laget. Ungdomsrådet har både møte og talerett i kommunestyret og de ville gjerne si noe. Det fikk de. Og en av talerne, Tobias Mikalsen gav klar beskjed om at hvis kommuen ødela tilbudet til ungdommen med sine nedskjæringer så ville ikke han komme til å prioritere å komme tilbake til Salangen etter endt utdanning, og det mente han også kom til å gjelde mange flere en bare han.Bred enighet

Det var dog en bred enighet om at det slettes ikke er noe gøy å måtte kutte i noe som helst og i hvertfall ikke hos de unge og eldre. Men det hjalp ikke hvor mye politikerne ønsket å øke bevilgninger i steden for å kutte i dem, kutt måtte til. Og som ordføreren sa, man står over for krevende utfordringer med et krevende budsjett og ingen fritas helt for de økonomiske utfordringene man står ovenfor.

Det måtte en del samtaler til mellom de folkevalgte i det siste kommunestyremøtet i 2011. FOTO: GRY MALIN MYRLANDSparetiltak

Mange i kommunen vil oppleve kutt og innsparinger. Kommunen har strukket seg langt for å unngå kutt eller forsøke å kutte minst mulig. De har også gått igjennom administrasjonen i kommunen for å se om de kunne kutte noe der for å slippe å kutte så mye andre steder. De har blant annet latt være å øke godtgjørelser til ordfører, varaordfører og de to gruppelederne. De skal også kutte flere andre steder, som f.eks innenfor anbudskonkurranser, samt bruke av både kommunestyrets og forrmanskapets disposisjonsfond, for å hente penger for blant annet å kunne videreføre gårdsbesøkene til barnehagene, holde bassenget åpent 6 mnd pr år i steden for fire.Vil videreføre

De vil også opprettholde de 75 000 kronene som er i 2012 budsjettet til kulturskolen, videreføre driften av tråkkemaskinen og brøytingen av de tre viktigste utfartsområdene i kommunen. I tillegg har de bestemt seg for å videreføre avtalen om å overføre alle kommunestyremøtene over web-tv hos salangen-nyheter for 50.000 kroner i året. De vil også prøve å få kuttet mer i kommuneadministrasjonen for å minske kuttene i skolene. På denne måten har Salangen kommune forsøkt å strekke seg så langt som mulig for at innbyggerne og da spesielt ungene og de eldre skal få minst mulig kutt i sine tilbud. Det er ikke lett å få med seg alt her, men om noen er interessert i å få med seg alt ligger all informasjon på kommunens hjemmeside eller man kan se opptak av kommunestyremøtet lengre ned i denne saken.Hard jobb

En ting er i allefall sikkert og det er at Salangen kommune har strukket seg lengre en mange andre kommuner for å skjerme sine innbyggere i et budsjettår som kommer til å bli stramt over hele landet. Og mye av det skyldes økte priser, mindre overføring over statsbudsjettet, samhandlingsreformen og andre kommunale oppgaver kommunen er pålagt av staten til å overholde. Dette var det også bred enighet i kommunestyret om. Dette kan ikke godtas uten riktige overføringer fra staten. Dette kan bli dyrt for kommunene rundt om i landet. For Salangens del håper de nå at budsjettet for 2012 kan bli et budsjett det er mulig å leve med i kommende år.

Se opptak av årets siste kommunestyremøte under: