Salangen-Nyheter

Sjekket parkeringsplasser i kommunen:

Dro på befaring i Lavangen

PARKERING: Skavholm mener at det blant annet ved kirka bør komme skilting og parkeringsplasser tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne. FOTO: ARKIVFOTO

TENNEVOLL: Råd for personer med funksjonsnedsettelse var onsdag ute på befaringen i Lavangen kommune for å se hvordan det står til med skilting for handikappede.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Rådet hadde onsdag et møte hvor to saker ble tatt opp.

Den ene handlet om ombygging og tilrettelegging på skolen. Den andre handlet om parkeringsplasser ved kommunale bygg for personer med funksjonsnedsettelse. Disse plassene dro rådsmedlem Tanja Skavholm, sammen med de andre medlemmene Anna Therese Nilsen, Torill Berg og Viktor Andberg, ut for å befare.

- Det mangler på sykehjemmet, servicebygget, kirka og i barnehagene, sier Tanja Skavholm.

Hun mener det er viktig at kommunale og offentlige bygg viser tilgjengelighet.

- Det er klart at i alle fall offentlige bygg som kommunehuset og kirka skal være tilgjengelig. Det bør være det. Det har ikke vært noen motvilje mot dette, men det er bare ikke gjennomført. Det handler nå om å få dette gjennomført på en hensiktsmessig måte, sier hun.

På sykehjemmet mener hun det er dårlig plass, og i så måte vanskeligere å gjennomføre, men at det er mulig å få til en løsning.

- Med enkle midler skal det gå an å få til en ordning. Noen må bare ta tak i det, sier Skavholm.

Skavholm forteller at det etterhvert vil komme en generell oppfordring i retning private og offentlige bedrifter om å tilrettelegge for handicapparkering.

- Vi har tatt notater der vi har vært og skal gi en uttalelse til kommunen og en oppfordring til de private bedriftene om å merke sine plasser med handicapparkering, sier hun.

Hun opplever likevel at de private er flinke.

- Jeg oppfatter at de private er ganske på banen og ikke er vonde å be. Vi vil likevel gi en generell oppfordring om å tilrettelegge for de med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig med en bevisstgjøring, men de fleste respekterer skiltene. Skilter skaper tilgjengelighet og bedre holdninger, forteller hun.

BEFARING: Rådsmedlem i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne Tanja Marita Skavholm var på befaring i Lavangen kommune onsdag formiddag. Rådet er tilknyttet Lavangen kommune. FOTO: PRIVAT