ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Gjenstår bare å vedta entreprenør:

Har funnet en gunstig entreprenør

BOLIGER: Slik vil det nye omsorgsbygget se ut. FOTO: SALANGEN KOMMUNE/POSTLISTE

SJØVEGAN: Det kan tyde på at Salangen kommune har bestemt seg for å gå for Boligplan AS som entreprenør for prosjektet "Nytt bygg Miljøtjenesten Ryet".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I februar 2019 ble prosjektet vedtatt i et kommunestyremøte.

Siden den gang har prosessen gått sin gang. Det er ikke lenge igjen til prosjektet er planlagt igangsatt, men først må entreprenøren vedtas i et nytt kommunestyremøte.

I forrige formannskapsmøte mandag 25. mai ble denne saken tatt opp i formannskapsmøtet. I saksframlegget fra saken kommer administrasjonssjef med sin innstilling til prosjektet.

Det lyder som følger:

- Salangen kommune inngår kontrakt med Boligplan AS for gjennomføring av prosjekt "Nytt bygg til Miljøtjenesten Ryet", heter det i adminstrasjonssjefens innstilling.

Det framkommer også at prosjektet skal gjennomføres innenfor en investeringsramme på 24.700.000 kroner.

Prosjektet finansieres med 7.160.000 kroner i lån, 5.800.000 kroner i tilskudd, 7.000.000 kroner i fond og 4.740.000 i momskompensasjon, heter det videre.

ENTREPRENØR: Ifølge administrasjonssejef Lars Strøms innstilling i sakspapirene lagt fram i formannskapet foreslår han kommunen bør inngå kontrakt med Boligplan AS. FOTO: TORBJØRN KOSMO

Enhetsleder ved teknisk avdeling Reidar Berg forteller til nettavisen onsdag at det stemmer at det er Boligplan AS som ligger best an i løpet for å bli entreprenør på prosjektet.

- Den entreprenøren som ligger an til å få kontrakten er Boligplan AS. De har levert den gunstigste prisen, opplyser han.

Han presiserer at ingenting er klart før kommunestyret har vedtatt forslaget.

- Det er kommunestyret som avgjør dette i neste møte, sier Berg.

I løpet av anbudskonkurransen har det kommet inn fire tilbud. Bygget er planlagt ferdig i 2021, forteller han.

- Vi håper det kan være ferdig til sommeren neste år. Tomta håper vi de kan begynne på i løpet av denne sommeren. Det skal fjernes en del skog. Det blir en del arbeid. Det er et forholdsvis stort prosjekt, sier han.

NESTE SOMMER: Berg håper at det nye bygget vil bli klar til neste sommer. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN