Salangen-Nyheter

Forsvaret:

Avvikler Cold Response

AVVIKLES: Forsvaret har besluttet å avslutte Cold Response på grunn av korona-situasjonen i Norge. FOTO: INA NYÅS MOE

SJØVEGAN: Forsvarsledelsen besluttet onsdag å iverksette en kontrollert avvikling av vinterøvelsen i Nord-Norge.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Det melder Forsvaret i en pressmelding onsdag ettermiddag.

Beslutningen er fattet av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Rune Jakobsen i samråd med resten av Forsvarets ledelse.

Øvelsen avsluttes på grunn av koronasituasjonen i Norge, og avgjørelsen er tatt i nær dialog med sivile helsemyndigheter, melder Forsvaret i pressemldingen.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sier Jakobsen.

Han understreker at Forsvaret er sitt ansvar bevisst, og at Forsvarets personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. Den styrte avviklingen gjør også Forsvaret i stand til å bevare egen stridsevne, og den vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden fremover.

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, poengterer Jakobsen.

Forsvaret jobber nå med å informere samtlige deltakere og avdelinger. Forsvaret jobber også med å finne den beste måten å avvikle slik at vi ikke utsetter samfunnet og oss selv for unødig risiko. Det blir en styrt avvikling av øvelsen, og det vil fremdeles ta en del tid før alt materiell og styrker er trukket ut fra øvingsområdet. Deltakere i øvelsen skal følge føringene som kommer fra sine overordnede, heter det videre i pressmeldingen.

Daglige operasjoner fortsetter, men det gjøres noen tiltak ut fra utviklingen av koronasmitten i Norge, slik at Forsvaret opprettholder beredskapen, melder Forsvaret.

Om lag 14 000 soldater fra ni land deltar i den norsk-ledede øvelsen i Nord-Norge. Øvelsen er den største militærøvelsen i Norge i år, og skulle etter planen ha pågått frem til 18. mars.