Salangen-Nyheter

Blest i Havlandet:

Blest i mot slutten

De tre kommunestyrene i Lavangen, Skånland og Gratangen samles torsdag i Lavangen, til det siste felles kommunestyremøtet i Blest i Havlandet i denne valgperioden. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL/ÅRSTEIN: Prosjektperioden for "Blest i Havlandet" går mot slutten, men først skal det avholdes ett felles kommunestyremøte torsdag i Lavangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

I utgangspunktet skulle Lavangen, Gratangen og Skånland kommuner, avholde felles kommuenstyremøte i mai i år, men grunnet kongebesøket ble møtet flyttet til 1.september.Fruktbart

Prosjektet "Blest i Havlandet" går mot slutten, ihvertfall for prosjektleder Bjørn Opdahl. Hva kommunene gjør videre, blir opp til politikerne i de respektive kommunene.  - Jeg tror nok det er lagt opp til at de nye kommunestyrene som kommer til etter valget, selv ønsker å ta stilling til hva som skal gjøres, sier Opdahl. Prosjektlederen sier at "Blest i Havlandet" inneholder svært mange elementer, og man har lyktes med noen, og på enkelte punkter har man ikke lyktes fullt så mye. - Det er behov for å spisse prosjektet i langt større grad. Kommunene bør ta ut elementer av arbeidet som nå er gjort, sier Opdahl.Vokser

Det er en stund siden han fikk siste statusrapport fra de tre kommunene, men han forteller at det så lyst ut. - Alle rapporter tilsier at prosjektet har vært fruktbart i forskjellig grad, sier Opdahl. Skånland kommune er den eneste av de tre som kan vise til voksende innbyggertall. Tidligere har ordfører Svein Berg uttalt at en desentralisert kommunepolitikk har gitt disse resultatene.