Salangen-Nyheter

Oppfordring fra ordførere:

Vil ha flere inn i mantall

Flere ordførere i vår region tar nå til ordet for at flere burde melde seg inn i sametingets valgmantall for 2013. FOTO: ILLUSTRASJON

SJØVEGAN: Ordførere i nordre Nordland og det sørlige Troms oppfordrer alle som kan til snarest å skrive seg inn i sametingets valgmanntall for 2013-valget.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ordførere i kommunene Bodø, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Sortland, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Evenes støtter oppfordringen til alle aktuelle personer om å få registreringen gjort, sammen med sametingsrepresentanter i valgkrets 5, som kalles Vesthavet valgkrets. Denne kretsen går fra Meløy i sør til Salangen i nord, inkludert Vesterålen og Lofoten.

Kan miste mandat

De ti ordførerne og dagens fem sametings-representanter fra kretsen, viser blant annet til faren for at Vesthavet krets kan komme til å krympe fra fem til fire mandater, dersom det registrerte velgergrunnlaget blir for lavt.

Neste valg til Sametinget avholdes sammen med Stortingsvalget høsten 2013, men registeringen pågår allerede nå. - Sametinget er et viktig talerør for den samiske befolkningens interesser, og dermed en viktig del av demokratiet i Norge, heter det mellom annet i ordføreroppropet. Ved å stå i sametingets valgmanntall kan du stemme ved sametingsvalget. Da er du med på å bestemme hvem som skal velges inn i Sametinget, og påvirke Sametingets politikk, påpekter de.