Salangen-Nyheter

Salangen kommunestyre:

Vil tillate hyttetomter

Eigil Rindstad (midten) og Lars-Johan Hellefossmo, her i diskusjon med Gunnar Sæbø( t.v.) FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

SJØVEGAN: Da vannverket i Øvre Salangen ble etablert, gjorde kommunen en avtale med grunneierne om utskilling av hyttetomter.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I forbindelse med etableringa av Øvre Salangen vannverk, eksisterer det en klausul i kontrakten med grunneierne om at sistnevnte kan skille ut ei hyttetomt hver. Nå er vannverket oppe til debatt igjen da det er behov for utvidelse. Eigil Rindstad (Ap) ønsker nå at Salangen kommune skal gjøre realitet av klausulen. - Nå er det en grunneier som ønsker å skille ut ei hyttetomt, og da synes jeg vi skal holde vår del av avtalen, sier Rindstad.

Feil tolkning

Bakgrunnen er at administrasjonen og ressursutvalget i kommunen visstnok tolker klausulen på en måte, mens grunneierne tolker den på en annen måte, ifølge Eigil Rindstad, og Lars-Johan Hellefossmo. - Administrasjonen sier at eier kan bygge hytte på eiendommen sin, men vil ikke la han skille ut tomt. Det blir feil tolkning av klausulen, mener Lars Johan Hellefossmo.

Tar tak

Også Stein Roger Pedersen (Ap) er overrasket over administrasjonens tolkning. - Det er ei tolkning av regelverket som er helt borti natta. Tomta må kunne skilles ut, og overføres til ny eier uten at kommunen skal blande seg borti det, sier Pedersen. Øvre Salangen vannverk ble etablert på 90-tallet, men ikke før i 2003 ble klausulavtalen underskrevet. Nå er det en hytteeier som ønsker å skille ut tomt. - Nå tar vi politikere tak i denne saken, så får vi det i orden, sier Lars-Johan Hellefossmo.

Dette skjedde også i kommunestyret:

- Per Hauglid orienterte om Salangen Eldreråd, og høstet applaus for rådets engasjement.

- Kommunestyret er orientert om frivillighetssentralens arbeid, og tar det til etterretning.

- Det er nå bestemt at arbeidet med gårds- og slektshistorien skal videreføres, for Lavangen og Salangen.

- Salangen kommune deltar i det videre arbeidet med krisesenter for Midt-Troms.

- Vannverket i Øvre Salangen skal utvides. 

- Fungerende administrasjonssjef Johnny Sagerup fortalte om tilstanden ved de kommunale skolene. Rapporten godkjennes.

- Salangen kommune utvider sitt samarbeid med asylmottaket.

- Kommunestyret har vedtatt ny finansrutine.

- Årsregnskap, årsrapport, økonomirapport, og årsmelding fra kontrollutvalget er tatt til etterretning.