Salangen-Nyheter

Leserinnlegg

Fergefri E6 og Nordnorgebane mellom Katterat og Fauske – i ett?

Kan dette være et alternativ til togtrasé i Nord Norge?

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 02.08.2022 kl 11:13

Etter en sommer ikke helt uten viderverdigheter i samferdselen foreslår jeg å kombinere vei og togtrasé i nord på det viset at de to legges parallelt, og da i innlandet.

De bør legges i så rett linje som mulig, slik at særlig toget kan holde en høy fart. Av kartet ser vi også hvordan togtraséen er tenkt lagt nordover til ca. Skibotn (Den hvite linja på kartet. Jeg har tenkt litt på jernbane videre også, men det lar jeg hvile akkurat nå).

Med en fergefri E6 i innlandet unngås selvsagt også problemer med at ferjerederiene ikke får tak i mannskaper sommerstid. Ferjene bør kunne gå f.eks. mellom Skarberget og Bognes fortsatt, men frekvensen vil kunne settes litt ned. – Så kan de som har makt og myndighet, og som kanskje også er uten frykt, ta dette til seg, gjerne av eget tiltak

Stein Thraning i Gratangen har et nytt forslag til trase for togbane i nord.