Salangen-Nyheter

Kommunestyremøte i Salangen i går:

Sikret landemerkene

På bildet: Åshild Bendiktsen fikk det slik hun ville. Sommarsethfossen blir skånet mot mikrokraftverk i fremtiden. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen Arbeiderpartis Åshild Bendiktsen (bildet) vil verne om landemerkene i Salangen. - Jeg er derfor sterkt i mot og åpne for mikrokraftverk i Sommarsethfossen, sa Bendiktsen fra talerstolen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Da Salangen kommunestyre forleden skulle behandle saken om kommuneplanens arealdel og dens planprogram, kom det fram på kartet at blant annet fosser som Salangelva, Sommarsethfossen og Håkavik-elva skulle åpnes for mulig vannkraftutbygging. Dette fikk Arbeiderpartiets Åshild Bendiktsen til og se rødt. - Vi som politikere må ikke gjøre noe som kan skade naturen i Salangen. Vi må levere den slik den er i dag til våres barn, barnebarn og oldebarn. Denne naturperlen vi har her må vi ta vare på, samtidig som vi skal utvikle kommunen. Våre forfedre værnet om disse tre vassdragene. Jeg anser Sommarsethfossen som et kjempeviktig landemerke i Salangen, sa Åshild Bendiktsen fra talerstolen.Hårreisende

Representanten Bendiktsen syntes det var hårreisende at de tre elvene hadde kommet med i hensynssonen, i forhold til et framtidig mikrokraftverk. - Det er ganske hårreisende. Jeg synes det er galt og gjøre det, for vi som kommunestyre signaliserer da en åpning for en oppheving av disse verna områdene i en fremtidig forvaltningsplan. Det er ille og forespeile de som eventuelt måtte ha interesse av og utbygge Sommarsethfossen, og ta en kortsiktig gevinst - mot et varig naturinngrep. Arbeiderpartiets gruppe er ikke åpen for dette. Vi har et ønske om at dette fjernes fra plankartet, sa Åshild Bendiktsen før hun avsluttet på talerstolen.

På bildet:

Arbeiderpartiets Åshild Bendiktsen vil ta vare på Sommarseth-elva som et flott landemerke i Salangen - også i framtiden. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSENBle stoppet

Bendiktsen og Arbeiderpartiet fikk det slik de ønsket. Kommunestyret gikk inn for å fjerne to av elvene i Salangen fra plankartet som tilsynssoner for fremtidig mikrokraftverk. - Jeg synes det er svært gledelig at vi fikk gjennomslag på vårt forslag om å verne to av disse elvene. Jeg har hørt at noen, på et av grendemøtene i forhold til arealplan arbeidet,  har foreslått blant annet Sommarsethfossen som sted for vannkraft-utvinning. Jeg er sterkt i mot dette, og heldigvis ble disse tankene stoppet i dag, sier en lettet Åshild Bendiktsen til nettavisen.

SI DIN MENING:

Ønsker du vannkraftverk i tre av fossene i Salangen?

(Skriv din mening i kommentarfeltet under)