Salangen-Nyheter

Kommunevalget-2007

I dag kan du stemme!

Allerede i dag kan du avgi din stemme i høstens fylkesting- og kommunevalg. For i dag åpner mulighetene for å kunne forhåndsstemme.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Fra og med i dag og fram til 7.september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Etter denne
datoen er det bare mulig å stemme i hjemkommunen - altså der man var registrert som bosatt per 30. juni.

Må ha med legitimasjon

Du må huske og ta med legitimasjon - uten det får man ikke stemme. verken på forhånd eller på selve valgdagen. Det er også greit å ta med seg valgkorten, som du har fått tilsendt i posten. Det er ikke en nødvendighet for få å stemme, men det sparer valgfunksjonærene for mye arbeid.

Bruk valgfunksjonærene

Om du skulle trenge hjelp eller veiledning i valglokalet, må du henvende deg til valgfunksjonærene. Det er ikke lov å få bistand fra familiemedlemmer eller venner inne i selve valglokalet.
Kilde: Regjeringen.no