Salangen-Nyheter

GIWC konferanse i New York:

Invitert, men utelatt

NEW YORK: Under konferansen for kvinner kom det reaksjoner fra kvinnene til den internasjonale urfolkskonferansen i Alta i juni. Det viser seg at verken gruppen for urfolkskvinner eller gruppen for urfolksungdom har fått egne plasser under konferansen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Urfolkskvinner fra hele verden er samlet i New York for å enes om en felles erklæring om deres rettigheter og som skal tale deres sak som skal tas opp under den internasjonale urfolkskonferansen i Alta. Under konferansen som nå pågår i New York ble det tatt opp blant kvinnene at de ikke har fått tildelt egne plasser til gruppen for urfolkskvinner i Alta. Noen av kvinnene mener at dette er en mulig sabotasje av det som er ment som et bra tiltak for urfolk fra hele verden. Det er heller ikke tildelt egne plasser til gruppen for urfolksungdom.

Skaper usikkerhet

Det er 7 ulike urfolksregioner i verden og de plassene som er delt ut er fordelt på regionene. Fram mot konferansen i Alta skal det være gjennomført samlinger i de ulike regionene der de ulike kravene fra ulike urfolk har blitt presentert i et felles dokument for hver region. Urfolksvinner og urfolksungdom er representert i egne grupper og skal også ha gjennomført egne samlinger innen konferansen i Alta finner sted. Det at disse to gruppene ikke har fått tildelt egne plasser under konferansen skaper usikkert.

Ikke hørt

Disse to gruppene har forlangt å få egne plasser, men har ikke blitt hørt. I stedet er de ment å være en del av de som skal representere de 7 ulike regionene i verden. Dessverre er det ofte slik at det er menn som blir valgt til å representere urbefolkningene i slike sammenhenger og dermed er det ofte slik at kvinner og ungdom sine saker ikke blir representert når det er viktig å få de fram.


Krever egne plasser

Det skal være et eget møte i Alta i neste uke der en egen urfolksgruppe med representasjoner fra alle sju regionene, pluss kvinner og ungdom, er nedsatt med oppgave å konsolidere urfolksposisjonene før Alta konferansen. – Jeg har forstått det slik at dette vil bli et tema på møte i Alta i neste uke, der urfolkskvinnene og ungdommene vil kreve egne plasser. De ønsker å ha 10 plasser totalt, fordelt med 5 plasser på hver gruppe, sier Sametingets rådsmedlem Vibeke Larsen som deltar under konferansen i New York.

Annonse