Salangen-Nyheter

Morgendagens bedriftsledere:

Jenter får opplæring

I år hadde vi et luksusproblem og måtte pent takke nei til flere jenter som ønsket å delta, sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms.

TROMSØ/SJØVEGAN: Mandag og tirsdag er det 32 jenter fra hele Troms fylke samlet på Scandic hotell i Tromsø. Dette er andre og siste del av samlinga for årets kvinnelige ungdomsbedriftsledere.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Jenter og ledelse er et program for kvinnelige daglige ledere og styreledere i ungdomsbedrifter. For mange av jentene er dette deres første lederjobb, og flere ønsker støtte og opplæring. Deltakerne rekrutteres enten gjennom et motivasjonsbrev og/eller ved anbefaling fra lærer/mentor. I løpet av programmet får jentene innsikt i – og kunnskap om, samt forståelse av – lederskap, personlighetsstiler, nettverk og kommunikasjon. Jenter og ledelse avsluttes med en sertifisering av deltakerne hvor de mottar kursbevis.

Engasjerer

- Jenter og ledelse skal motivere og engasjere jenter til i større grad å ta lederroller og styreverv i arbeidslivet, få flere jenter til å bli gründere og bidra til å styrke likestillingen i arbeids- og næringslivet.Vi er glade for og stolt over at så mange jenter ønsker å delta på Jenter og ledelse. I år hadde vi et luksusproblem og måtte takke pent nei til flere jenter som ønsket å delta, sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms.

Stor deltakeraktivitet

Programmet har høy grad av deltakeraktivitet med oppgaveløsing og øvelser, tilbakemeldinger, refleksjon og gruppeaktiviteter. Faglig påfyll skjer gjennom foredrag og/eller paneldebatter med rollemodeller/ledere fra lokalsamfunnet. Deltakerne får mulighet til å sette teorien ut i praksis på kurset, og de tar med erfaringene videre til ungdomsbedriften.

Jenter og ledelse stimulerer jenter til:

•    økt trygghet og bevisstgjøring i sin rolle som ledere

•    større kjennskap til ulike ledertyper og personlighetsstiler

•    bedre innsikt i egne ferdigheter og evner (selvinnsikt)

•    styrket selvtillit og selvfølelse

•    økt forståelse av nettverk og nettverksbygging

•    bedre forståelse av kommunikasjon som verktøy for god ledelse