Salangen-Nyheter

Boligstiftelsen er på husjakt for Salangen kommune:

Kan dette bli boliger?

Styreleder i Salangen Boligstiftelse, Jon Myrmel tenker at herredshuset på Sjøvegan kunne passet som boliger i fremtiden. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

SJØVEGAN: Etter at det er vedtatt å øke antall flyktninger til Salangen har Salangen kommune gitt bolistiftelen oppdrag om å finne boliger. Dette er blitt en hastesak da nye flyktninger skal komme nå i høst.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ut fra at situasjonen og behovet for å ta imot nye flyktninger har økt den siste tiden, er behovet for boliger rundt om i kommunene blitt prekær. - Boligstiftelsen i Salangen har fått i oppdrag fra kommunen om å se på mulighten for flere leiligheter og hybler til enslige mindreårige flyktninger. Salangen kommune har vedtatt å øke til 40 personer totalt, så da er det snakk om 10 - 12 personer å finne bolig til som skal komme nå i høst, sier styreleder i Salangen Boligstiftelse, Jon Myrmel til nettavisen.

Boliger til salgs

Det blir stadig flere mennesker som er i nød og som skal komme til Norge nå i høst, så derfor trengs det å finne løsninger for de som skal komme til Salangen. - Vi har den siste tiden fartet rundt å sett på bygninger som står tomme og som er til salgs. Men det er ikke enkelt og selvsagt ikke snargjort å få dette til. Et bygg vi har sett på har en leilighet på toppen som kunne bli klart fort, men så er det resten av bygget som det må bruksendring til og deretter innredes til leiligheter, men dette tar både tid og ikke minst en god del penger, sier Myrmel.

Et spennende alternativ

Det letes på Sjøvegan etter ledige bygninger. - Vi har sett på flere alternativer rundt omkring sentrum. I og med at administrasjonen i kommunen skal flytte i et annet bygg i høst og herredshuset blir å stå tomt, er dette en spennende idè. Dette er jo selvsagt basert på at ikke kommunen skal bruke bygningen til andre formål. Ser igrunnen for meg dette som en god løsning som vil kunne gi flere leiligheter og hybler i  bygget. Dette under forutsetning om at vi kunne få overta bygget vederlagsfritt til formålet. Men det er klart at vi ser helst av vi kunne bygge selv, da det ville gi en bedre økonomi på sikt enn å begynne å kjøpe et bygg for ombygging. Men slik det er nå, skulle vi hatt disse leilighetene klare å kunne ta dem i bruk allerede nå, avslutter styrelederen i Salangen boligstiftelse, Jon Myrmel.