Annonse
Salangen-Nyheter

Innkjøpsstopp i Salangen:

Kommunen må spare

Johnny Sagerup har satt foten ned for videre innkjøp og investeringer i kommunen. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

Johnny Sagerup har satt foten ned for videre innkjøp og investeringer i kommunen. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

SJØVEGAN: Kommuneøkonomien er så anstrengt at administrasjonssjefen har satt en stopper for innkjøp som ikke er lovpålagt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Fungerende administrasjonssjef Johnny Sagerup sier at man ut fra en totalvurdering har kommet fram til at drifta for 2011 ikke vil gå i balanse. Dette har framkommet i forbindelse med økonomirapporter som har kommet inn i siste rapporteringsperiode i kommunen. - Gjennom rapporter har vi kommet fram til at vi må spare. Dette viser at vi har kontroll en trang kommuneøkonomi, sier Sagerup. Han sier at det er positivt at man fanger opp dette tidlig, da alternativet ville vært mye verre. - Hadde vi oppdaget et stort overforbruk senere, ville det blitt mye vanskeligere å hente inn på budsjettene, sier Sagerup. 

Godkjennes

Konsekvensen for de kommunale enhetene er betydelig. Innkjøpsstoppen gjelder for alle kjøp som ikke er strengt påkrevd, vurdert opp mot å få lovpålagt drift gjennomført. Prosjekter som ikke er påbegynt, vil ikke bli igangsatt uten nødvendig godkjenning av administrasjonssjefen eller økonomisjefen. 

Innbyggere

Innhenting av vikarer begrenses til et minimum, og stillinger som står ledig skal i all hovedgrad holdes vakant inntil videre. Ansatte og politikere får heller ikke benytte seg av reiser og kursvirksomhet som ikke allerede er bestilt. Alle unntak skal vurderes av administrasjonssjefen. - Over lengre tid ville dette vært en uholdbar situasjon, men vi opprettholder de viktige tilbudene i kommunen. Innbyggerne vil merke minimalt av innkjøpsstoppen, sier Sagerup, som håper at situasjonen blir kortvarig.

Annonse