Salangen-Nyheter

Slik oppsto Ibestads kommuneskjold?:

Kommuneskjoldets historie

Alle kommunevåpen har en historie knyttet til seg. Hva gjør Ibestad sitt kommunevåpen unikt?.

HAMNVIK: Alle bygder bærer en lang historie. Ibestad kommune startet som en nordlig vikingbygd med nærhet til den samiske folkegruppen. Hvordan har dette hatt en effekt på dagens kommuneskjold?.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Hvordan oppstod kommuneskjoldet på Ibestad? Det startet for cirka 1000 år siden da Ibestad var en nordlig vikingbygd og samtidig nær den samiske folkegruppen som hørte til i Finnmark og de nordlige delene av Troms. Men det var en god del samer på Ibestad også fordi det var såpass langt nord at det var egentlig på samisk territorium. siden Ibestad - som består av to øyer - var så attraktiv plass å slå seg ned på var at det var en fjord som gikk rett ut til Norskehavet, også hadde de øygruppen Lofoten rett ved siden av som hadde gode fiskeforhold, og da var det veldig attraktivt å bosette seg på de to øyene som heter Rolla og Andørja som til sammen former Ibestad.

Dette er Ibestad kommunes ordførerkjede. Det har en lang historie med seg. 

Introduserer kristendommen

Når man skulle bosette seg på en plass så var det veldig viktig å få bygd en kirke og nå i nyere tid så er det funnet et hjulkors med utbrettet armer under den eldste kirken på Ibestad og var hogget inn i en sakofanstein. Denne står i dag bak kirkens sakristiet. Hjulkorset har vært mye brukt i eldre tider og spesielt i det øst-romerske riket. Her ble hjulkorset støypt inn i treverket, i blant annet kirker for å beskytte mot brann, men også mot andre onde ting. Symbolikken er vår kristne kulturarv og identitet.