Salangen-Nyheter

Innsparing hos politiet:

Krever stans i utredning

KREVER STOPP: - Dette aksepterer vi ikke, sier Tom-Rune Eliseussen til SN torsdag. FOTO: LENA SØRENSEN

FINNSNES: Midt-Troms regionsråd har sendt brev til politimester i Troms politidistrikt om situasjonen rundt utredningsarbeidet i politidistriktet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Politimester i Troms politidistrikt varslet i sitt brev til kommunene i Troms, datert 31.01.20, at betydelige endringer i Politiets struktur i Troms ville forekomme. Begrunnelsen ligger i budsjettutfordringer på om lag tre prosent i 2020, heter det i brevet.

Politimester i Troms politidistrikt Astrid Elisabeth Nilsen begrunnet sparingstiltakene overfor VG slik i februar:

- Vi har et nivå på utgiftene som vil overstige inntektene. Ut fra det har vi satt ned noen arbeidsgrupper, og varslet kommunene om at vi ser på muligheter for innstramninger, sa Nilsen.

I sitt svarbrev som avisen har blitt tilsendt fra Midt-Troms regionråd heter det at dette er «en utfordring som vil øke i årene fremover om ikke politidistriktet får styrket grunnfinansiering». I brevet refererer dem til at «kongelig resolusjon» slår fast at alle lokaliseringsbeslutninger skal tas av det ansvarlige departement» og krever at dette skal skje.

Tom-Rune Eliseussen er rådsleder i Midt-Troms regionsråd og ordfører i Senja kommune. Han mener fast og bestemt at utredningen er noe regionsrådet ikke aksepterer.

- Vi krever full stopp. Vi aksepterer ikke dette, sier han.

Han mener det bør ligge politiske føringer til grunn for at slike grep skal kunne tas.

- Vi ønsker at prosessen skal stoppe. Vi ønsker ikke at disse grepene skal gjøres. Det er et politisk ansvar å ta stilling til strukturen. Her er det satt i gang en prosess uten at vi har blitt involvert, sier Eliseussen.

Eliseussen uttrykker bekymring over at det et eventuelt budsjettkutt vil kunne gå utover beredskapen i distriktene.

- Vi er bekymret for at det går på bekostning av beredskap og responstid når ulykkene er ute og det skjer noe. Utrykningstiden vil bli lengre og det vil være færre til å betjene befolkningen. Dette kan svekke distriktene. Man har gjennomført politireformen og strukturen som er nå. Å gjøre ennå flere kutt er svært bekymringsfullt, sier han.