Salangen-Nyheter

Arbeidsgruppe er i gang:

Kulturminneplan tar form

Arbeidsgruppa for kulturminner i Salangen er i gang med sitt arbeid. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune har fått tildelt 100.000 kroner fra Riksantikvaren via Troms Fylkeskommune, for å utarbeide en kulturminneplan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dette arbeidet er nå i gang igjennnom et nedsatt arbeidsutvalg. - Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap, opplevelser og verdiskapning. Kulturminnevern er derfor ressursforvaltning, og er således en naturlig del av planlegging og utvikling i samfunnet. Formålet er å få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunen, og få bedre oversikt over kommunens kulturminner, og gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv, sier kultursjef i Salangen kommune, Kurt Jan Kvernmo til nettavisen.

Arbeidsgruppe

Kartlegginga av kulturminner i Salangen har Salangen Historielag jobbet med i lang tid forut for dette. - Nå har vi fått etablert en arbeidsgruppe som består av kultursjef Kurt Jan Kvernmo, leder i historielaget Harald Hardersen, samt historielagsmedlemmene Markus Svendsen og Elisesus Rønhaug. I tillegg har jeg påtatt meg å være med i arbeidsgruppa for å føre innsamlet materiale i penn, som til slutt skal legges frem for politikerne for godkjenning, forteller folkehelsekoordinator Jorun Utne til nettavisen.

Folkemøte

Alle har jo et felles ansvar for å ta vare på kulturminner. Og med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. - Som sagt så er dette et felles ansvar å ta vare på kulturminner. I den sammenheng invitere vi til et folkemøte den 17. juni kl 18:00 i Lysthuset på Salangen kulturhus. Vi håper at det kommer mange salangsværinger til dette møtet for å komme med innspill til planen, oppfordrer leder i arbeidsgruppa Jorun Utne.