Salangen-Nyheter

Grensesprengende samarbeid for nye

Læreplasser i Salangen

Grensesprengende arbeide for nye læreplasser i Salangen er fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (nærmest) fornøyd med. Det samme Ken Rune Bekkeli i Salangsfisk AS og ordfører Sigrun W. Prestbakmo.

SJØVEGAN: Salangsfisk AS med hovedeier Salaks AS, planlegger et teknologisk moderne settefiskanlegg og ønsker å investere for å tilrettelegge for kompetanseutvikling og mottak av lærlinger. Dette i samarbeid med Troms Fylkeskommune.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Fylkeskommunen vil opprette et tilbud i Kjemiprosess i Troms. Iverksettingen ble satt på vent på grunn av en utfordrende investering. - Fylkeskommunen fikk spørsmål fra Salaks AS om samarbeid mellom skole og bedrift. Jeg finne dette utspillet fra Salaks AS meget interessant. Bedriften vil kunne bli en viktig aktør i yrkesfaglig opplæring i endring her i Troms. Det jobbes nå med å finne de ulike strategiene som er vedtatt i saken. Blant annet vil det bli iverksatt forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller gjennom ulike varianter av veksling mellom opplæring i skole og bedrift, sier Fylkesråd for utdanning Roar Sollied til nettavisen.

Lærlingeavtaler

I Fylkesmeldingen om fag- og yrkesopplæring, av juni 2015, ble det åpnet for nye modeller, for eksempel 1 år skole og 3 år i bedrift i samspill med skole. - Når vi får en slik forespørsel fra et selskap som vil bygge for lærlinger, så må vi komme dem imøte. Utdanningsetaten vil jobbe aktivt for å få flere lærlingeavtaler for faget på plass i Troms, slik at læreplassene er klare når tilbudet annonseres. Lærlingene i Kjemiprosess vil rekrutteres fra TIP vg1 til forskjellige bedrifter i Troms som har behov for denne kompetansen, sier Fylkesråden.

Høsten 2017

Et større mangfold i gjennomføringsmodellene vil bli avgjørende fremover for å møte nedgangen i ungdomskullene. - Det er flere skoler som har meldt interesse for åvære med og som mener at Kjemiprosess vil være tilgjengelig til oppstart i Troms høsten 2017. Et større mangfold i gjennomføringsmodellene vil bli avgjørende for å møte næringslivets behov fremover rundt om i Troms, avslutter Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied til nettavisen.