Salangen-Nyheter

Prosjekt skal utvikle næring- og samfunn:

- Lavangen skal vekse

På bildet: Samfunn og næringsliv i Lavangen skal vokse håper Trude Berg (t.v foran, Jens Arvid Bratsberg (t.v bak), Ordfører Viktor Andberg (midten), rådmann Erling Hansen (t.h bak) og Stig Stokkland (t.h foran). FOTO: JON HENRIK LARSEN

Lavangen skal i gjennom tre år, sammen med næringsliv, frivilligheten og gode samarbeids-partnere utvikle ny og større kunnskap og ny praksis innenfor lokal samfunnsutvikling.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Nylig var det et nytt møte i prosjektgruppen for "Lavangen i vekst".  Her ble de siste avklaringer lagt på bordet i forbindelse med det spennende nærings- og samfunnsprosjektet i Lavangen.

Plattform for satsinger

Prosjektet Lavangen i Vekst skal ha et mulighetsstyrt, helhetlig og langsiktig fokus, og videre være en plattform for nye satsinger i form av nye prosjekt for realisering av idéer og tiltak som framkommer gjennom prosjektet. Kommunen har en viktig lederrolle i utvikling av Lavangen. Grunnlaget for en positiv lokal samfunnsutvikling ligger i en blanding av å utvikle næringsliv og tettsted- og bosetting, og kulturuttrykk og tjenester, drevet fram av ildsjeler og entreprenører- og en endringsorientert Lavangen kommune. - Det er fire mål i dette prosjektet. Det er kommunen som utviklingsaktør, næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst, sier ordfører Viktor Andberg til nettavisen.

På bildet:

I det siste forprosjektmøtet til "Lavangen i vekst" ble de siste strategier og planer for prosessen videre lagt. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Kraft til aktørene

Hovedmålet skal gi fokus og kraft til prosjektets aktører, og skal være lett å kommunisere internt og eksternt. Hovedmålet er ikke et resultatmål. Resultatmål for prosjektet, valg og prioritering tiltak innenfor de ulike delmålene som utarbeides av prosjektleder sammen med styringsgruppe og andre berørte aktører. På denne måten vil prosjektleder og hovedprosjektets styringsgruppe få mulighet til å forme prosjektet videre, og dermed sikre innvolvering av de som er ansvarlig for gjennomføringen.

Vil ta ansvar for næring

Prosjektet er blitt mye snakket om i Lavangen som et veldig positivt prosjekt. I dag fungerer ordføreren som næringssjef, men fra og med 1.januar 2011 vil det være prosjektlederen i "Lavangen i Vekst" som skal ha dette ansvaret. - Noen har reagert litt negativt på at jeg som ordfører og politiker har hatt jobben som næringssjef i kommunen. Det skjønner jeg og det respekterer jeg, og derfor får vi en egen person i denne rollen fra og med nytt år, sier ordfører Viktor Andberg til nettavisen.

Skal lyse ut

Den 1.august i år skal stillingen som prosjektleder lyses ut. - Vi har stor tro på dette prosjektet. Det kan bety et stort løft for Lavangen, rent samfunns- og næringsmessig, sier Stig Stokkland i Stokkland Bedriftsutvikling til nettavisen. Kommunen har et ønske om og ansette en prosjektleder, som gjerne kan være en person, som er resultatorientert, samarbeidsorientert og ha erfaring fra samfunns- og/ eller næringsutvikling.  - Vi håper og tror at dette prosjektet kan være svært gunstig for både næring- og samfunnsutviklingen i Lavangen. Troms fylkeskommune har også stilt seg svært positiv til planene vi har. Dette i forhold til finansieringen som skal deles mellom Lavangen og fylkeskommunen, avslutter ordfører Viktor Andberg.