ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Ofoten tingrett og Sør-Troms jordskifterett:

Leter etter nye meddommere

OPPFORDRING: Ordfører i Lavangen kommune Hege Beate Myrseth Rollmoen oppfordrer folk til å komme med forslag til nye meddommere. FOTO: ALEKSANDER WALØR

TENNEVOLL: Det letes etter nye meddommere til Ofoten tingrett og Ofoten- og Sør-Troms jordskifterett.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Lavangen kommune har gått ut på egne hjemmesider og på Facebook for å meddele at kommunen tar i mot forslag til meddommere som kan være med i blant andre Ofoten tingrett og Ofoten- og Sør-Troms jordskifterett.

Kommunestyret skal oppnevne og levere forslag til tingretten, hvor tingretten deretter skal godkjenne forslagene. Meddommer-perioden vil vare fra 01.01.2021 til 31.12.2024.

Ordførerer i Lavangen kommune Hege Beate Myrseth Rollmoen oppfordrer folk til å komme med forslag.

— Jeg synes det er viktig at folk får muligheten til å uttale seg i sånne saker og komme med forslag. Det er fint om folk tar oppfordringen og at de bruker muligheten de har, sier hun.

Kravene til en eventuell ny meddommer lyder som følger:

Du må ha gode norskkunnskaper og være personlig egnet til jobben.

Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.

Du må ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, eller under gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene.

Du må være registrert bosatt i kommunen på valgdagen.