Salangen-Nyheter

Må få fler-brukshus

Det var mange som møtte opp på allmøtet søndagkveld, som ungdommen i Lavangen kommune arrangerte. Temaet var et nytt hus til aktivitet for ungdommen i kommunen. Ordfører i Lavangen, Viktor Andberg (bildet) og rådmann Erling Hansen tilstede fra kommuneadministrasjonen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Ungdomsrådet i Lavangen var veldig engasjert i saken om nytt flerbrukshus.

Ungdommen i Lavangen hadde klare meninger om behovet for ett flerbrukshus, der alle kan samles under ett tak. Ønske fra ungdomsrådet var og se på mulighetene for og bruke en bygning på Myrenga, som er hus som kommunen i dag eier. Dette huset brukest i dag til eldreboliger.

Usikker på bruksendring

Rådmann i Lavangen kommune, Erling Hansen var usikker på om bruksendring var mulig, siden huset er finansiert av Husbanken. Ungdommen mente at et flerbrukshus bør ligge sentralt, helst på Tennevoll. Dermed er det ikke mange muligheter. Ordfører Viktor Andberg hadde stor forståelse for problemene og minnet om at i Lavangen fines det mange ungdomshus som også muligens kan brukest til et slikt formål.

På bildet:

Ordfører Viktor Andberg hadde stor forståelse for ungdommens problem.

Kommunen søker hus

Konklusjonen på møtet ble at kommunen skal prøve og innvolvere private som muligens kan sitte på en løsning i form av et hus eller en fjøs som kan leies ut for en billig penge.

Alle foto: Jon Henrik Larsen