Salangen-Nyheter

Millionoverskudd for Salangen

Med god grunn for å smile

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti (bildet) har alt grunn til å smile. I går kom nemlig nyheten om at Salangen kommune gikk med 2.8 millioner kroner i overskudd på driftsåret 2007.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Administrasjonssjef Elisabeth Nutti er svært fornøyd med fjorårets regnskapsmessige overskudd.

I går kom gladnyheten til administrasjonen i Salangen kommune. Regnskapet for 2007 i Salangen kommune viser et positivt regnskapsmessig overskudd på kr 2.825.208. I dette overskuddet ligger kr. 1.851.539 inntekter enslige mindreårige og kr 710.416 tilbakeført avsatt arbeidsgiveravgift som tilhørte år 2006. Kostnader som er ført i år 2007 tilhørende tidligere år næringsfond er på kr. 895.000. Hvis man korrigerer årsresultatet for dette blir kommunens overskudd redusert til kr 1.158.253. Kommunen hadde i tillegg en avdragsutsettelse på kr. 2.800.000 i 2007.

Viktig med stram styring

Adm.sjef Elisabeth Nutti har oppskriften på det gode overskuddet. - Det er viktig med fokus på fortsatt stram økonomistyring. Budsjettet for 2008 er svært sårbart der det er budsjettert med et innsparingsbehov på kr 4.150.000 samt en avdragsutsettelse på kr 2.800.000, sier Nutti overfor nettavisen. I 2007 har rentenivået økt kraftig samtidig som befolkningen har blitt redusert med 63 personer. Renteøkningen har også fortsatt inn i år 2008.

Ulik befolkning

Nutti har regnet på tallene for kommende år, og har funnet ut at det blir store utgifter til helse i det kommende året. - Befolkningssammensetningen der kommunen har stor andel av personer i alderen 55 til 66 år tilsier at vi vil få store utgifter til helse, pleie og omsorg i årene som kommer. Dette gir store utfordringer fremmover der kravet til tjenestene øker samtidig som overføringene til kommune reduseres, sier Nutti. Hun fortsetter med så at det er derfor viktig å nøye vurdere hvilke låneopptak som skal tas opp og unngå avdragsutsettelser slik at lånemassen over tid kan reduseres, understreker Nutti.

Et svært godt år for kommunen vår

Administrasjonssjefen er svært fornøyd med arbeidet som er lagt ned av alle ansatte i kommunen, ikke minst de i administrasjonen. - Jeg er av den formening at året 2007 har vært et godt år, hvor Salangen kommune har nådd mange av våre mål, samtidig som vi har et positivt regnskapsmessig resultat på kr 2.8 mill. Fra administrasjonssjefens side foreslås overskuddet i hovedsak avsatt som reserve, slik at Salangen kommune lettere skal kunne møte fremtidige utfordringer, avslutter Nutti.

Skal godkjennes

Revisjonen har enda ikke avgitt sin bemerkning. Etter det skal regnskapet til Kontrollutvalget i Salangen – før det endelig behandles i Formannskap og Kommunestyre – henholdsvis 9. og 19. juni

Foto: Jon Henrik Larsen