Salangen-Nyheter

Sjøvegan videregående skole:

Melder om gode søkertall

Assisterende rektor ved Sjøvegan videregående skole, Kjell Arne Giske er svært glad for de foreløpig gode søkertallene. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: To dager før søkerfristen til videregående opplæring utløper, så kan Sjøvegan videregående skole rapportere om positive søkertall. - Så langt ser det veldig bra ut, konstaterer assisterende rektor Kjell Arne Giske (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nettavisen får opplyst om at det pr. i dag er over 180 søkere. - Det er mer enn i fjor, og vi har et håp om at alle de søkbare tilbudene skal være berget. På Helse og oppvekst er det foreløpig 22 søkere på Vg1. På Vg2 har 10 søkt Barne- og ungdom mens 12 elever har søkt Helsearbeiderfaget. På Vg1 Service og samferdsel er det 10 søkere, mens det er 9 som har søkt IKT Servicefag på Vg2. TIP har 15 søkere på Vg1 og 8 har søkt Vg2 Industriteknologi. Studiespesialisering på Vg1 er det kurset som har absolutt største økning i forhold til tidligere år, og så langt har Vg1 hele 38 søkere. Dette er høyere tall enn på svært mange år, og svært gledelig, sier Giske. Det er likevel ledige plasser på de fleste andre kursene, og særlig på IKT og Barne og ungdom ønskes det flere søkere.

Økende andel Bardu-elever

Siden elevkullene går nedover i inntaksregionen, er det utrolig positivt at man opplever en såpass stabil innsøking. - Det ser ut til at de aller fleste ungdommene fra Salangen, Lavangen og Dyrøy velger å gå på sin nærmeste videregående skole, noe som selvsagt er fornuftig. Dessuten må det ligge en relativt stor andel søkere fra Bardu i disse tallene, noe som er svært gledelig, og som i så fall bekrefter en positiv utvikling de siste årene, sier en glad Kjell Arne Giske til nettavisen.

Ingen garanti

Selv om disse tallene som nettavisen i dag kan presentere, i utgangspunktet ser lovende ut, så er det likevel ikke en garanti for at alle linjene starter. - Det er en avgjørelse fylkesrådet tar senere. Men vi har et godt utgangspunkt for at alle tilbudene skal bestå, og søkertallet er svært gledelig tatt i betraktning størrelsen på de ungdomskullene vi har i kommunene rundt oss. En usikkerhet i dette tallmaterialet er hvor stor andel av søkerne som har ungdomsrett. Det er disse søkerne som normalt utgjør det tallmaterialet som legges til grunn om et tilbud skal opprettholdes, sier Giske.

Elever fra Salangen, Lavangen, Dyrøy og Bardu vil gå på Sjøvegan videregående skole. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Skolestruktur er langsiktighet

Flere av de videregående skolene i fylket har hatt et turbulent år med trusler om nedlegging av tilbud og skjerpet krav til oppfylling. Det endte som kjent med hele fylkesrådets avgang, og en ny politisk plattform før jul. - Nå setter vi vår lit til at politikerne følger opp sine mange vedtak om at det i fremtiden skal være tre videregående skoler i Midt-Troms. Å avgjøre skolestruktursaker og plassering av skoler, skal ikke være usikkert som et værvarsel. Det må forutsettes langsiktighet og sikkerhet i slike vedtak, ellers er jo vedtakene til ingen nytte. Dette må også komme til uttrykk i den meget viktige saken som fylkestinget skal behandle i juni. Da er det ikke skolestruktur som er saken, men da blir det tatt stilling til hvilke tilbud skolene i fylket skal ha for fremtiden, sier assisterende rektor Kjell Arne Giske.

Spekulasjoner

I høst var det mange spekulasjoner om Sjøvegan videregående skole kom til å bli foreslått lagt ned. - Det er imidlertid ikke riktig at Sjøvegan på noe tidspunkt var foreslått nedlagt. Den avgåtte fylkesråden la imidlertid frem et forslag om at det i fremtiden skulle være to videregående skoler i Midt-Troms. Som kjent ble det ikke noe av det forslaget. Vi føler nå at situasjonen har roet seg, det kommer til å være tre videregående skoler i Midt-Troms i mange år fremover, hvorav den ene er på Sjøvegan, og vi er trygg på at skoleeier følger opp dette, sier Kjell Arne med et håpefullt smil om munnen.                                                                         

Takker for innsatsen

Som alle vet har det vært et formidabelt engasjement rundt skolen, og mange elever har skrevet innlegg i aviser og elektroniske media. - De har framsnakket skolen og laget flere promoteringsvideoer som er lagt ut på Facebook og Youtube, noe som har vært avgjørende i forhold til den innsøkingen vi nå opplever. Skolens ledelse vil rette en stor takk til samtlige som har bidratt, det har vært rørende å se det sterke engasjementet for skolen, avslutter Giske til nettavisen.