Salangen-Nyheter

Millionfisken og flere festivaler:

Kan nå søke om festivalstøtte

Troms og Finnmark fylkeskommune tar nå i mot søknader på festivalstøtte for året 2021. Kanskje blir Millionfisken i Salangen en av festivalene som søker?.

Troms og Finnmark fylkeskommune går nå ut i en pressemelding og opplyser om dette. Søknadsfristen er 1.desember-2020.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Festivalene er viktige komponenter for regional samfunnsutvikling, både det gjelder utvikling av et lokalt frivillig og profesjonelt kulturliv, men også som en betydelig arena for utfoldelse innen kreativ næring i sine lokalsamfunn, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

I følge Balto er det nå vedtatt nye felles retningslinjer for festivaltilskudd, hvor flerårige tilskudd og fokus på barn, unge og mangfold er blant viktige ingredienser som nå videreføres.

– Jeg ønsker å takke alle festivaler og enkeltaktører som har kommet med innspill og gode føringer i vårt arbeid med å utarbeide felles retningslinjer for Troms og Finnmark. Sammen har vi kommet fram til en viktig ordning, sier Balto.

I dette året, allså i 2020 ble tilskuddet fordelt etter de ulike innretningene for de tidligere fylkene, og samlet sett ble det søkt om nærmere 7,7 millioner fra hele 72 festivaler, fra Tjeldsund til Nordkapp og Vardø.