Salangen-Nyheter

Stolt sønn og barnebarn

Mottok hederspris for Hildur

Hildur J. Aune var i 83 år en sterk dame og medlem av Tennevoll Sanitetsforening. Nå er hun også hedret med prisen Norske Kvinners Sanitetsforenings Æresmerke. FOTO: PRIVAT

Prisen Norske Kvinners Sanitetsforenings Æresmerke henger høyt internt innenfor Norske Kvinners Sanitetsforening i Norge. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I Lavangen har det vært lokallag siden 1.november i 1939. Foreningen fikk navnet Tennevoll Sanitetsforening.

En av dem som var med å starte opp lokallaget og så viktigheten av et slikt lag, var Hildur J. Aune. Hun var en engasjert person som så alle rundt seg. Hun var bare 18 år da hun gikk inn i arbeidet med å danne lokallaget i Lavangen. Hun ble da valgt til nestleder.

* Saken fortsetter under bildet *

I 2009 ble Hildur tildelt æresmedlemskap for sin lange tjeneste i sanitetsarbeid. I de 83 årene som har gått har Hildur vært en sterk, tydelig og viktig stemme i Tennevoll sanitetsforening, helt til hun dessverre gikk bort 4.mars i år.

Sto på for viktige saker

I løpet av årene som har gått i hennes virke har hun vært med på å lære opp mange gode sanitetskvinner i Tennevoll sanitetsforening. Hildur sto også på og ofte minnet de andre medlemmene om viktigheten av å gi økonomisk støtte til lokalmiljøet. Hun sto blant annet på og jobbet for at bygda skulle få gatelys ned til sykehjemmet. Hun var også veldig opptatt av og jobbet for å sikre skoleveien til ungene forbi Myrelva opp Mobakken. “I gamle dager” var det årlige oversvømmelser der og til dels farlige forhold.

Mottok prisen

I går mandag var det ordinært møte i sanitetsforeningen på Tennevoll, men for to nære familiemedlemmer av Hildur, nemlig sønnen Joar Aune og barnebarnet Bjørn-Inge Aune ble det en spesielt rørende kveld. De fikk nemlig motta prisen Norske Kvinners Sanitetsforenings Æresmerke på vegne av Hildur.