Salangen-Nyheter

Kommunen investerer i eget kommunehus:

Nå skal dette bygget pusses opp for 7.millioner kroner

Nå skal kommunehuset i Salangen renoveres både innvendig og utvendig for en ramme på inntil 9.millioner kroner. Det er inngått kontrakter for 7.millioner kroner allerede.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Nå skal kommunehuset i Salangen renoveres både innvendig og utvendig for en ramme på inntil 9.millioner kroner. Det er inngått kontrakter for 7.millioner kroner allerede. Foto: Jon Henrik Larsen

Formannskapet i Salangen kommune har innvilget midler til at kommunehuset på Strandveien skal ytterligere renoveres innenfor en ramme på 9.millioner kroner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunen skal gjøre en oppgradering av kommunehuset og tilhørende uteområde. Utvendig skal kledning og vinduer skiftes samt nytt inngangsparti og balkong. Inne er det skifte av belegg, flytte vegger samt noe elektroarbeid.

Utomhusarbeider består av å opparbeide terreng med etablering av parkeringsplasser for bil og sykler samt benker, belysning, ladestasjoner og beplantning.

Det gamle kommunehuset, eller herredshuset forfaller nede i sentrum av Sjøvegan. Det er for lengst avklart at dette bygget ikke lengre kan være kommunehus i Salangen, på grunn av alt renoveringsarbeid og tilretteleggingsarbeid som må gjøres for å kunne eventuelt bruke det. Nå har formannskapet i kommunen bestemt å renovere det nye kommunehuset for 7.millioner kroner.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Det gamle kommunehuset, eller herredshuset forfaller nede i sentrum av Sjøvegan. Det er for lengst avklart at dette bygget ikke lengre kan være kommunehus i Salangen, på grunn av alt renoveringsarbeid og tilretteleggingsarbeid som må gjøres for å kunne eventuelt bruke det. Nå har formannskapet i kommunen bestemt å renovere det nye kommunehuset for 7.millioner kroner. Foto: Jon Henrik Larsen


Inngikk avtaler

Allerede er det inngått avtaler med entreprenører for 7.millioner kroner, i henhold til refferatet fra formannskapsmøtet den 7.februar i år.

Det er inngått en kontrakt med Ferdighus AS i Sørreisa på det rent byggningsmessige arbeidet på totalt 3.559.663 kroner. Her hadde firmaene Lavangen Entreprenør AS og Lavangen Bygg AS levert inn anbud også.

Når det gjaldt utenomhusarbeid hadde følgende firmaer lagt inn anbud. Vinter Entreprenør AS, A. Markussen AS, og Løkse maskin AS. Men det var til slutt Salangen-firmaet Sjøvegan Maskin & Transport AS som fikk anbudet og har inngått kontrakt på utenomhusarbeid til en prislapp på 3.421.108 kroner.

Slik vil kommunehusets fasade bli i fremtiden, sett fra Strandveien.
 Foto: Laksfors & Laksfors AS

Slik vil kommunehusets fasade bli i fremtiden, sett fra Strandveien. Foto: Laksfors & Laksfors AS


Vil starte etter påske

Kommunen ønsker og komme snarest mulig i gang med arbeidet. Oppstart av alle bygnignsmessige arbeid vil skje allerede i april i år, rett over påskehøytiden. Mens det som skal skje av arbeid utenomhus vil skje fra i midten av mai når snøen og tela er gått ut av bakken. I følge formannskapets refferat skal alt av arbeid med renovering av kommunehuset være ferdigstilt til slutten av august 2023.

Slik blir kommunehusets fasade sett fra Strandveien og sett fra siden mot Sjøvegan videregående skoles avdeling på Strandveien.
 Foto: Laksfors & Laksfors AS

Slik blir kommunehusets fasade sett fra Strandveien og sett fra siden mot Sjøvegan videregående skoles avdeling på Strandveien. Foto: Laksfors & Laksfors AS

Annonse