Salangen-Nyheter

Salangen kommune og TT Invest

I forhandlinger om eiendomskjøp

Salangen kommune er interessert i å kjøpe eiendommen der gamle samvirkelaget, og senere Coop Extra lå tidligere på Sjøvegan. Dette ønsker kommunen og ombygge til blant annet eldreboliger. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen kommune er interessert i se på mulighetene for å kjøpe det gamle samvirkelag- bygget på Sjøvegan. Dette eies i dag av eiendomsselskapet TT Invest AS, eid av tidligere Sjøveganhytta-gründer Tor Sørensen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Formannskapet i Salangen kommune har gitt sin velsignelse til administrasjonen kan gå i forhandlinger om kjøp av eiendommen, med forbehold om politisk behandling og godkjenning.

- Det er for tidlig i prosessen til å spekulere i noen salgssum for bygget, og det er eieren av bygg og eiendom TT Invest som må svare på spørsmål om et eventuelt salg, sier administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm til nettavisen.

Ser muligheter med eldreboliger

Administrasjonen i Salangen kommune ser på mulighetene til å kunne bygge om det tidligere samvirkelag- bygget til blant annet eldreboliger. Bakgrunnen for dette er boligpolitisk handlingsplan og Helse- og omsorgsplan for Salangen kommune som gir en analyse og konkretiserer fremtidig behov for flere omsorgs- og tilpassede eldreboliger i Salangen. Å dekke dette behovet er en sentral del av å komplettere omsorgstrappen i kommunen, og legge til rette for at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme, går det frem av sakspapirer.

*Saken fortsetter under bildet*

Administrasjonssjef Lars Strøm ser muligheter med det gamle samvirkelag- bygget på Sjøvegan. ARKIVFOTO: TORBJØRN KOSMO

Administrasjonssjef Lars Strøm ser muligheter med det gamle samvirkelag- bygget på Sjøvegan. ARKIVFOTO: TORBJØRN KOSMO

Behov må komme utenfor bo- og eldresenteret

I følge analysen er behovet skissert at det isolert sett er snakk om minst fem omsorgsleiligheter, ti langtidsplasser og fire korttidsplasser ved sykehjemmet. Å løse fremtidens behov for sykehjemsplasser vil antakelig medføre ombygging og tilpasning samt bedre utnyttelse av infrastrukturen på Salangen bo- og eldresenter til sykehjemsplasser enn i dag. Det vil igjen

kunne medføre omdisponering av noen av dagens omsorgshybler til sykehjemsplasser. Status er at det allerede utnyttes om lag 30 institusjonsplasser. Derfor ligger antakelig noe av løsningen på å møte fremtidens behov for sykehjemsplasser i å etablere flere eldre- og omsorgsboliger slik at mer kapasitet til sykehjemsplasser kan frigjøres innenfor veggene på Salangen bo- og eldresenter.

- Har ikke andre sentrumsnære tomter tilgjengelig

Administrasjonssjef Lars Strøm synes samvirkelag- eiendommen, eller gårdsnummer 20 bruksnummer 217 er interessant.

- Bygget står i dag uten konkrete planer for videre utvikling. Kommunen har nå mulighet til å vurdere kjøpe av denne tomten for bruk til å bygge nye omsorgsboliger ev. i kombinasjon med andre funksjoner og formål. Lokaliseringen er vurderes meget hensiktsmessig i forhold til bokvalitet og faller godt inn som en del av videre utvikling og forskjønning av sentrumsområdet. Kommunen har ikke andre like sentrumsnære tomter tilgjengelig for formålet pr i dag selv om gamle barnehagetomta og strandparken isolert sett kunne vært alternativer. De er imidlertid lenger unna sentrum og det foreligger andre planer for strandparken, avslutter Strøm.

ANNONSE
Annonse