Salangen-Nyheter

Salangen SV engasjerer seg:

Ny runde i kommunestyret

Det har vært mange debatter og diskusjoner om hva framtiden til Herredshuset bringer, og nå er det klart å tas opp på nytt i kommunestyret i Salangen kommune. ARKIVFOTO

SJØVEGAN: Leder i Salangen SV, Aasa Utstøl arrangerte et møte forrige søndag, hvor temaet var Herredshuset i Salangen. Møtet gikk ut på å komme med forslag til neste kommunestyremøte i Salangen om veien videre for husets videre skjebne.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Herredshuset i Salangen har vært et stort samtaleemne i en lengre periode. Saken det debatteres om både i sosiale medier og i Salangen kommunestyre handler om veien videre for Herredshuset. Salangen kommunestyre har vedtatt å utsette saken, slik at det er mulig å finne løsninger på hva bygget skal brukes til fremover. – Salangen SV og Salangen Arbeiderparti har gått sammen om å sette ned ei arbeidsgruppe for å komme med ideer og se på muligheten for at Herredshuset fortsatt kan være i offentlig eie og ikke bli solgt. Skjer det er så løpet kjørt på en måte, forteller leder i Salangen SV, Aasa Utstøl til nettavisen

Leder i Salangen SV, Aasa Utstøl mener det er synd om Herredshuset blir stående tomt eller selges.

Ny behandling

Engasjementet har vært stort både av politikere og innbyggerne i Salangen om at bygget må brukes til noe og ikke bare stå tomt, og dette vises sterkt på engasjementet på møtet. – Det er mange gode forslag om at Salangen kommune ser nytteverdien av bygget og vårt ønske er absolutt tilstede om å få til en slik løsning. For eksempel kunne det være en kombinasjon å bruke det til administrasjonen i kommunen og av noen andre samtidig. Jeg har ikke alle navnene på hvem som skal være i arbeidsgruppa, men vi må ha noen fagfolk som kan gi råd og veiledning i forhold til ideer og forslag til hva Herredshuset kan brukes til, forteller Utstøl til nettavisen og kommenterer videre at de ønsker å legge frem en utredning til kommunestyre. – Vi ønsker rett og slett å legge frem en utredning og forslag for bruk av bygget fremover til Salangen kommunestyre som vi vil få behandlet på nytt, for det ville være synd om bygget skulle selges, avslutter Aasa Utstøl til nettavisen.