Salangen-Nyheter

NRK må se på problemstilling:

Nyheter over grensen

Sør Troms regionråd ønsker løsninger som kan bidra til større informasjonsutveksling i Midtre Hålogaland.

SJØVEGAN/HARSTAD: Det er i dag ingen som publiserer fellesnyheter for Nordland og Troms. Landsdelens mest folkerike område drukner i presentasjonen ved at stoffet er delt i to.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Fylkesgrensen mellom Nordland og Troms gir mange utfordringer, og informasjon over grensen er en av de. Det er i dag ingen som publiserer fellesnyheter for denne regionen. Salangen-Nyheter har vært i kontakt med daglig leder i Sør-Troms Regionråd, Trine-Lise W. Fossland, og hun forteller oss at regionrådet lenge har jobbet med problematikken tilknyttet fylkesgrensen.

Høyt innbyggertall

Sør-Troms regionråd har i sitt arbeid fokus på en positiv utvikling av regionen gjennom et samarbeid mellom kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. De samarbeider også med regionrådene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten gjennom Midtre Hålogaland regionforum. Sammen dekker de et innbyggertall på ca. 117.000.

Fellesnyheter

Befolkningen bosatt langs fylkesgrensen mellom Nordland og Troms bruker i dag tjenester som politi, vegvesen, sykehus, videregående skoler med mer på tvers av grensen. De som er bosatt her er selvfølgelig opptatt av nyheter fra sitt nærområde. Men også nyheter fra nabofylket er av interesse. - Slik media er organisert i dag, kommer slike nyheter skjelden frem, forteller Fossland til nettavisen.

Dagens medietilbud

NRK er i dag det eneste medietilbudet som dekker hele landsdelen. Sør-Troms regionråd ber derfor de ansvarlige i NRK vurdere denne problemstillingen. - Vi ønsker at NRK Nordland og NRK Troms gir slike mediasaker en felles merking for Midtre Hålogaland, og presentere disse samlet på nettsiden, sier Trine-Lise W. Fossland. - Jeg håper og tror dette er en enkel sak å ta tak i for NRK, men finnes det andre løsninger for problematikken er vi selvfølgelig også åpne for det, avslutter hun.

ANNONSE
Annonse