Salangen-Nyheter

Sør-Troms museum med ny leiekontrakt:

Nytt magasin på plass

ELVENES: Sør-Troms Museum har nå inngått en ny leieavtale på Elvenes. Nå skal de omlag 20 000 gjenstandene flyttes fra det gamle lagerlokalet og inn i et større og bedre lokale. Avdelingsleder Frode Hansen forteller det vil ta opp mot to år å ferdigstille flyttingen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...