Salangen-Nyheter

Tradisjon hvert år:

Nyttårshils på pakistansk

SJØVEGAN: Det er blitt en tradisjon hvert år på Salangen-Nyheter at Zobia Iqbal og Mazhar Iqbal ønsker godt nytt år igjennom vår nettavis. Hilsen går først til familien til Zobia og Mazhar i Pakistank, men også til alle salangsværinger i og utenfor Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

...

Annonse