Salangen-Nyheter

Ap besøkte nettavisen og MIKI:

Øke verdiskapningene

Troms Arbeiderparti besøkte Salangen-Nyheter og MIKI-senteret. Fra venstre: Marta Hofsøy er valgkampsekretær og 8. kandidat til stortingsvalget, Martin Henriksen er andrekandidat til stortingsvalget, Jon Henrik Larsen eier av MIKI-senteret og Kari-Anne Opsal, tredjekandidat til stortingsvalget. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: Fredag fikk Salangen-Nyheter og MIKI-senteret besøk av representanter fra Arbeiderpartiet i Troms i forbindelse med deres valgkampsturné. Med sin bobil reiser tre kandidater rundt i Troms og besøker velgerne.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Blant representantene fra Arbeiderpartiet var tredjekandidat, Kari-Anne Opsal som har stort fokus på sjømatnæringen i distriktet. - Her finnes det mange muligheter, og det er veldig positivt at den blir driftet av lokale aktører her i regionen. De er med på å investere i sitt område, og gir gode vilkår for å skape arbeidsplasser. Det er også av vår interesse at det skal være økt fokus på miljøkrav. Vi skal få gjort ny kartlegging av gytefeltet, og vi prioriterer videre forskning på luseproblemet. Det skal tross alt være fisk i fjordene i fremtiden også, forteller Opsal i intervju med nettavisen.

Kari-Anne Opsal er tredjekandidat på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget. Hun har lang erfaring både innen politisk og yrkesfag så vel som livserfaring, og ønsker å komme inn på Stortinget for å være med å bidra. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Satser på distriktet

Kari-Anne er selv oppvokst i Gryllefjord på yttersiden av Senja, og har derfor en stor tilknytning til distrikts-Norge noe som er årsaken til at hun er svært opptatt av distriktspolitikk. Hun jobber for å øke verdiskapingene på landsbygda for å senke den stadig økende sentraliseringen. - Det er mange muligheter både for verdiskapning og etablering av nye arbeidsplasser i distriktet, derfor mener jeg at det må satses mer på distriktet og ikke bare på de store tettstedene, sier hun.

Opsal har i en årrekke jobbet med å hjelpe Jon Henrik Larsen med å videreføre sine planer og prosjekter. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Sosialt entreprenørskap er viktig

Et annet stadig økende problem er den høye arbeidsledigheten, her ønsker Opsal å gi en bedre mulighet for å komme inn i arbeidslivet. Hun opplever at det en stadig endring i ungdommens potensial og fokus, noe som byr på utfordringer for attføringsbedriftene som må tilpasse seg. Derfor støtter hun opp sosialt entreprenørskap hvor konseptet er lettere å omdanne enn for eksempel i en fysisk produksjon. - Vi er nødt til å bruke dagens ungdom, de har i dag et helt annet fokus, og har hele verden til rådighet via digitale verktøy, noe som betyr uante verdiskapninger og arbeidsplasser. Sosialt entreprenørskap er viktig, avslutter tredjekandidat på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget, Kari-Anne Opsal.