Salangen-Nyheter

Kommuner sliter med for dårlige kart:

Ønsker detaljerte kart

Det er helt klart at kartet til venstre ikke er noe godt planleggingsverktøy. Bildet viser 50 meters oppløsning for oppdrettslokaliteten Hilderkleiva ved Borkenes i Kvæfjord. Til høyre et eksempel på den gode karpheten som kreves av moderne elektroniske sjøkart.

HARSTAD/SJØVEGAN: Kystnæringen og kommunene i Sør Troms sliter med for dårlige kart av havbunnen. Nå ber de regjeringen om å få frigjort kartene som Forsvaret sitter på.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Astafjordprosjektet ble etablert i 2002 med mål å skape det best dokumenterte kystsoneområdet i landet. Det er en målsetting som er oppnådd, men som er preget av et foreldet regelverk om bruken av undersjøiske kart. Prosjektets tredje fase har dekket 12 kommuner i Sør-Troms: Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Disse kommunene, samt Troms Fylkeskommune, 12 oppdrettere, Norges Geologiske Undersøkelse og Harstad Ren Havn, har brukt drøyt 11 millioner kroner i denne fasen, uten å få full utnyttelse av pengene som er brukt.

Får ikke utnyttet kartene

Det er i dag kun Forsvaret som kan benytte seg av undersjøiske kart med en høy oppløsning. – For sjømatnæringen medfører dette at vi ikke får utnyttet kartene i forbindelse med vår næringsvirksomhet og opplæring. For lokalsamfunnene langs kysten medfører dette at vi ikke får laget planverktøy som er kvalitetssikret gjennom moderne undersjøiske elektroniske kart, skriver Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad og prosjektansvarlig i Astafjordprosjektet. Det er søkt om frigivelse av kart med en oppløsning på 10 meter, men man har fått avslag fra Forsvaret. Det som er tilgjengelig er i beste fall en oppløsning på 50 meter.

Hjelp fra kystdepartementet

Under Foldvikmarkedet ble et notat, der problemet tas opp, overlevert fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.– Vi ønsker at departementet ser på saken og muligheten for å få frigitt mer detaljert info om havbunnen fra Forsvaret, skriver Brustind i en pressemelding.

Det vil kunnet gi planleggerne av oppdrettskonsesjoner mulighet til å overholde kravene til bunnkartlegging. Disse sier at «bunntopografi og –type ved bunnfester og langs fortøyningsliner skal kartlegges. Bunndybde i relevant areal for det flytende oppdrettsanlegget, innbefattet fortøyninger, skal kartlegges i et rutenett med størst avstand på 10m x 10m mellom de registrerte punktene.