Salangen-Nyheter

Interkommunal legevakt:

Ønsker fortsatt samarbeid

BEHOLDE: Interkommunal overlege Lars Nesje forteller at Salangen ønsker å fortsette med det interkommunale samarbeidet om legevakten. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Målselv ønsker en lavere kostnadsandel i samarbeidet om interkommunal legevakt (IKL).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det kommer fram i et kommunestyremøte-dokument fra februar i Målselv.

Der hadde kommunestyret vedtatt at "Målselv kommune ønsker en interkommunal legevaktordning, under forutsetning av at framforhandlet avtale gir Målselv en relativt lavere økonomisk andel i samarbeidet enn i dag, og at det blir billigere enn å drive egen legevakt i Målselv".

I tillegg vedtok Målselv kommune å gå bort fra KAD-sengene (kommunal akutt døgnplass) som er lokalisert ved den interkommunale legevakten innen 1. juli.

Interkommunal overlege Lars Nesje er overlege for Salangen, Lavangen og Ibestad.

Han påpeker at Målselv, som ønsker en lavere økonomisk andel i samarbeidet, er bundet av nåværende avtaler.

- Målselv er bundet av vanlige inngåtte avtaler, sier han.

Nesje presiserer at Salangen fortsatt ønsker et samarbeid med Målselv.

- Det er noe vi ønsker, sier Nesje.

For Salangens del er det ønskelig å fortsette med interkommunal legevakt.

- Vi ønsker å videreføre ordningen, sier han.

MØTE: Kommunestyret holdt møte mandag ettermiddag hvor saken ble diskutert. FOTO: TORBJØRN KOSMO

I en rapport om IKL konkluderes det med at tilbudet er robust og kompetent, men at robustheten trues ved at en eller flere av kommunene i ordningene vurderer å trkke seg ut. Rapporten er utarbeidet av RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) på vegne av medlemskommunene.

Der kommer det også fram at kommunikasjonen mellom kommunene i samarbeidet kan forbedres.

"Avslutningsvis vil RO understreke betydningen av at det arbeides målbevisst med å bedre kommunikasjonen mellom alle aktørene som har en rolle inn mot legevaktsordningen. For å gi best mulig tjenester og trygghet om at til innbyggerne i regionen er det viktig med helhetlig tenking både på det administrative og det politiske planet.", heter det i rapporten.