Salangen-Nyheter

Info om mobilitetsuken:

Oppfordrer til bilfri dag

Kommunen la ut informasjon om mobilitetsuken på sine hjemmesider.

SJØVEGAN: Salangen kommune la ut på sine nettsider 15. juni informasjon fra Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet. De informerer om den europeiske mobilitetsuken som er en årlig kampanjeuke.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det ønskes å fremme mer miljøvennlig transport. I Europa finnes det 2500 byer og tettsteder som deltar i kampanjeuken, og kommunen oppfordrer bedrifter og seg selv til å delta. Året før deltok 30 norske kommuner med forskjellige arrangementer og tiltak for å fremme og for å forbedre disse tilbudene.

Bedrifter og virksomheter kan registrere seg som egne deltakere, ellers kan kommunen registrere minst ett tiltak for mer miljøvennlig transport som skal gjennomføres i løpet av året.

Mer informasjon kan leses på www.mobilitetsuken.no