Salangen-Nyheter

Oppretter brønner:

Påvist mye humus i drikkevannet

HUMUS: Det har samlet seg en del humus i vannet på grunn av høy vannføring i elvene. ARKIVFOTO

SJØVEGAN: På grunn av høy vannføring i elvene den siste tiden har det samlet seg en del humus i vannet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Salangen kommune skriver på sine egne hjemmesider at det for tiden er mye humus i vannet.

- Dette resulterer i at det kommunale drikkevannet blir misfarget. For å motvirke dette har kommunen startet grunnvannsbrønner på Vasshaug, skriver kommunen.

Drikkevannet vil forsynes fra disse brønnene i en periode på rundt to-tre uker.

Fordi det er mer kalk i grunnvannet fra Vasshaug enn i det fra Masterbakk, kan dette over tid oppleves i form av avleiringer.

- Av denne grunn vil ikke grunnvannsbrønner kjøres lengre enn høyst nødvendig, skriver kommunen videre.

Enhetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune Reidar Berg forteller at måten kommunen gjør det på i dette tilfellet er et rent preventivt tiltak.

- Vi har valgt å gjøre det på denne måten slik at vi ikke slipper dette inn i drikkevannet til kommunens innbyggere, sier han.

Humus består av jord og jordpartikler. Med andre ord uheldig å ha i vannet.

- Det er jordpartikler i vannet. Det blir misfarget og får en ikke altfor god smak, forteller han.

Han har ingen tidsramme for hvor lenge dette vil kunne vare, men han antar rundt et par uker.

- Det er umulig å si hvor lang tid dette vil ta, men vi regner med to-tre uker, sier han.

KAN TA TID: - Det er umulig å si hvor lang tid dette vil ta, men vi regner med to-tre uker, sier Berg. FOTO: JON HENRIK LARSEN