Salangen-Nyheter

Kommunevalget-2007

Politikerne stiller på paneldebatt

Torsdag er det klart for paneldebatt ved Sjøvegan videregående skole. Representanter fra alle de politiske partiene er representert på debatten.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er tradisjon ved skolen at politikerne besøker skolen hver gang før valgene skal holdes i landet. I år er det klart for fylke og kommunevalg, og elevene skal få vite hvert enkelt parties meninger om mangt og meget. Det skal også avholdes skolevalg noen dager etter debatten. Resultatene fra skolevalget pleier å gi en god pekepinn på hvilke partier som kommer til å bli det ordinære valgets vinnere - og tapere, og det er rimelig å forvente at dette også vil bli tilfellet ved årets fylkestingsvalg. Historisk har det vist seg å være en sterk og systematisk sammenheng mellom skolevalget og det ordinære valget.

Fløypartiene skårer høyt

Fløypartiene gjør det alltid godt i skolevalgene, mens partier som har vært i posisjon samler mindre oppslutning ved skolevalget enn ved det ordinære valget. Eksempelvis skårer Høyre gjennomgående lavere ved skolevalg, mens FrP skårer høyere enn ved de ordinære valgene.

Skolevalget i 2005 hadde to vinnere

DnA og FrP delte seieren i skolevalget 2005. Begge partiene økte sin oppslutning med omtrent 10 prosentpoeng i forhold til skolevalget i 2001. Disse partiene ble også stortingsvalgets vinnere i 2005.

Offentliggjøring av resultatene

Resultatene fra skolevalget vil være tilgjengelig på http://samfunnsveven.no kl. 20.00 den 4. september. I tillegg vil en resultatrapport være tilgjengelig fra http://extweb3.nsd.uib.no/skolevalgresultater2007.pdf og www.utdanningsdirektoratet.no

Foto: Jon Henrik Larsen