Salangen-Nyheter

Rådmenn til fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms inviterer alle ordførere og rådmenn i Troms til januarmøte i Tromsø 21. og 22. januar 2009. Møtet finner sted i Fylkeshuset i Tromsø.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Hovedtema for årets januarmøte er oppvekst og utdanning. Programmet på en dag en byr blant annet på spennende foredrag om kvalitet i skolen ved statssekretær Lisbeth Rugtvedt, og nasjonal og internasjonale undersøkelser i skolen ved Anne Berit Kavli fra Utdanningsdirektoratet.  - Sentrale myndigheter har rettet et særlig fokus på skoleeiers ansvar og rolle for å sikre kvalitet i skolen, og vi ønsker å viderebringe disse signalene til kommunene, sier utdanningsdirektør Ingrid Hernes.


Flerkulturellt i skolen

På januarmøtets dag to vil blant annet de flerkulturelle møtene i skolen komme i fokus gjennom innlegg fra rektor ved Borgtun skole, Eli Carstens, mens direktør Osmund Kaldheim ved IMDI vil foredra om flerkulturelle utfordringer og muligheter i kommunene.  Det vil også bli en grundig gjennomgang av finanskrisens konsekvenser for kommunene i Troms ved økonom Halvard Svendsen. Dette melder Fylkesmannen i Troms i en pressemelding.

Annonse