Salangen-Nyheter

Lag og foreninger kan fremdeles få midler:

Ryddeaksjon er ikke over

Styremedlem og representant for Salangen kommune i Senja Avfall, Eli Johannessen oppfordrer salangsværinger til å fortsatt søke om midler til rydding av strandsoner. ARKIVFOTO: TORBJØRN KOSMO

Senja Avfall A/S har fortsatt igjen ca. 200.000 kroner av midler som ble gitt av staten til rydding av strandsoner. Pengene varer ut året og er spesifikt gitt for å gi midler til lag eller foreninger for å engasjere seg i strandrydding.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I en tid hvor det er, og har vært, vanskelig for lag og foreninger å samle inn penger i form av diverse arrangementer vil kanskje dette være et godt alternativ. I tillegg er det en veldig god sak, som mange engasjerer seg i.

- Jeg oppfordrer alle som kan til å bidra i dette, og jeg synes Salangen kunne engasjert seg mer. For mer utfyllende informasjon av hvordan man går fram for å få disse midlene, anbefaler jeg å ta kontakt direkte med Senja Avfall, forteller Eli Johannessen, styremedlem og representant for Salangen Kommune i Senja Avfall A/S