Salangen-Nyheter

Senterungdommen:

- Savner engasjement

Willfred Nordlund er leder i Nordland Senterungdom.

TROMSØ: Senterpartiets ungdomsledere i Troms og Nordland etterlyser mer engasjement blant Nord-Norges ungdom. De mener at spesielt forsvarets posisjon i nord er viktig, og at også de ulike ungdomspartiene må mer på banen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I en pressemelding skriver de to at det er alt for lite engasjement blant ungdommen for å sikre forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge. De mener spesielt ungdomspartiene må komme på banen og stå på barrikadene for kompetansen, arbeidsplassene og suverenitetshevdelsene i nord. - Ikke bare legger det fagmilitære rådet opp til en masseforflytning av stabile arbeidsplasser og mennesker med høy kompetanse, men når det i tillegg skal bli mindre fokus på nordområdene, og håndheving av suverenitet i det viktige strategiske området vi har, da bør de unge røstene i nord komme på banen og si sin mening, sier leder i Troms Senterungdom, Jonas Bertelsen Johnsen.

Nordland

Hans kollega i Nordland, Willfred Nordlund er enig: - Når vi ser at forsvarssjefen anbefaler å flytte over 2000 arbeidsplasser, og grunnlaget til utallige flere bare fra Bodø, så må vi ungdomspolitikere heve røsten og si fra, og kjempe for hvordan landsdelen skal se ut i fremtiden. Ikke minst handler dette om suverenitetshevdelse over de ressurser som har lagt, og som i fremtiden skal legge grunnlaget for bosetning og utvikling i nord, nemlig ressursene i og under havet, sier Wilfred Nordlund

Enige

I pressemeldingen kan de fortelle at de er enige i at dette er en viktig sak og at det vil få dramatiske konsekvenser om alle foreslåtte endringer og omstruktureringer i forsvaret blir gjennomført. De mener at Forsvaret i Nord-Norge vil svekkes på en slik måte at det vil gå ut over både sivil og militær beredskap i et område som bare blir viktigere og viktigere for Norge.

Bare spør

Guttene spør derfor om de andre ungdomspartiene i regionen, om de i det hele tatt har en mening om forsvarets fremtid i nord. De ønsker en tilbakemelding fra de andre partiene og de sier også at det å drive kretsmesterskap i lokalisering kun vil føre at vi bruker masse unødig energi på å kjempe mot hverandre i steden for en felles fremtid.

ANNONSE
Annonse