Salangen-Nyheter

Moloutbygging i sentrum:

Savner havneinitiativ

Her ser Oddgeir Woll for seg rene Aker Brygge-anlegget på Sjøvegan. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

SJØVEGAN: Oddgeir Woll står i spissen for ei havneutbygging i Salangen. Nå ber han kommunen komme på banen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ifølge kilder Salangen-Nyheter har vært i kontakt med, har Statens vegvesen tilbudt seg å dumpe masser i havna utenfor Sjøvegan. Massene skal komme fra utbygginga av gang- og sykkelveien fra Karravika og utover fjorden. I den forbindelse er det nedsatt et interimstyre for en ny molo og videre havneutbygging i sentrum. Oddgeir Woll er leder for dette interimstyret, og nå tar han til orde for å få kommunen mer aktiv i arbeidet. - Salangen kommune må ta initiativ til utbygginga av moloen og havna. Privat eierskap uten involvering fra kommunen, vil være skadelig. Kommunen bør være aktivt inne i eierskapet, sammen med det private.

Svar

Woll sier at i flere andre byer og kommuner, som Harstad, Tromsø, og Svolvær, er det initiativ og eierskap fra kommunalt hold, som ligger i grunn. - Her i Salangen har kommunen vært for lite på banen i dette prosjektet. I slutten av denne måneden forsøker vi å få til et møte med sentrale personer i kommunen.

Aker Brygge

Ei havneutbygging med molo, flytebrygger, sjøhus, og tilhørende fasiliteter, er helt nødvendig for sentrumsutviklinga på Sjøvegan. Han ser for seg et yrende liv nede på havna. - Dette er helt klart positivt for kommunen. Vi har ikke møtt motstand fra noen, og derfor håper jeg at kommunen trør til. Tenk det havneområdet vi vil kunne få her nede. Det blir jo i Aker Brygge-stil, sier Woll.

Sikre eksistens

Før bygginga moloen kan begynne, må det gjennomføres ei grunnboring i havna. Grunnboringa er estimert til en pris på 160.000 til 200.000 kroner. Sjefen for næringsforeninga, Morten Mikalsen, sier at et slikt havneområde vil gi enorme ringvirkninger for næringslivet. - Det er svært få som forstår ringvirkningene av det å være en av de ledende maritime destinasjonene i Nord-Norge. Dette vil ha enorm betydning for Salangen. I tillegg vil det sikre Millionfiskens eksistens på en helt annen måte enn hva situasjonen er i dag, sier MIkalsen. Nå krysser han fingrene for at kommunen tar initiativ sammen med mologruppa.