ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Selger paviljongen?

Salangen kommune ønsket innspill fra Veterinærsenteret Midt Troms om hva de skal gjøre med bygget videre. De fikk svar tilbake om at de ønsker og drøfte betingelsene for kjøp av bygget. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Veterinærsenteret Midt Troms fikk i juni informasjon om at kommunen vurderer hva som skal skje videre med lokalene de holder til i. De oppfordrer leietaker å komme med innspill.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Administrasjonssjefen har i sitt brev av juni i år, lagt frem flere alternativer for bygget. Han foreslår både salg, videre utleie, ombygging, og eventuelt andre muligheter. Veterinærsenteret Midt Troms blir informert om at kommunen ønsker og ivareta nåværende leietaker, og ber om innspill til videre arbeid.

Forvaltningsordning

Kommunen skriver at de foretar en vurdering av fremtidig forvaltningsordning for paviljongen. De ønsker og vurdere en eventuell ombygging av den delen som tidligere har vært benyttet som skolekjøkken. Men også salg, og videre utleie kan være aktuell.  Saken ble lagt frem på møtet til formannskapet den 1.september.

Vurderer kjøp

Veterinærsenteret Midt Troms har svart kommunen på deres henvendelse i juli i år. De informerer om at de ønsker og drøfte betingelser for et mulig kjøp av lokalene. Kommunen har bestilt en juridisk vurdering av en mulig salgsprosess. Dette er begrunnet i et langvarig leieforhold, og investeringer som er gjort i bygget, informerer administrasjonssjefen om.