Salangen-Nyheter

Mánát ja nuorat áittardanviesus:

Sávvet skeaŋkkaid

Mánát áittardanviesus leat ilus buotlágan skeaŋkkaid ovddas. GOVVA: JON HENRIK LARSEN

VUOTNASIIDA: Mannan juovllaid oktavuođas manne bargit áittardanviesus Vuotnasiiddas almmolaččat ja sávve juovlaskeaŋkkaid mánáide ja nuoraide geat orrot áittardanviesus. Sii ožžo nu buori responsa ja dál sii sávvet ahte ássit Siellagis leat seamma áŋgirat buktit skeaŋkkaid go diibmá.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Fargga leat juovllat ja eatnasat áigot ávvudit basiid bearážin ja olbmáin njálgga biepmuin ja skeaŋkkain. Vuotnasiidda stáhtalaš áittardanviesus leat máŋga mánát ja nuorat geat dárbbašit liige movttiideami juovlabasiin. Dánne dáhttot bárgit áittardanviesus ahte gávppit ja ássit Siellagis attaše unna skeaŋkkaža mánáide ja nuoraide geat orrot dáppe.

Ii makkárge skeaŋka beare unni

Responsa ovddeš jagiid lea leamaš issoras buorre ja dál sii sávvet áittardanviesus ahte olbmuin lea lihka stuora hállu addit skeaŋkkaid maiddai dán jagi. Sidjiide geat háliidit addit skeaŋka sáhttet dán buktit áittardanvissui, gaskkal diibmu 08.00 ja 23.00, ja áinnas ovdal 19.beaivvi juovlamanus. Jus leat páhkken skeaŋka de merkes mii dan siste lea, makkár ahkái heive, sturrodat jus lea bivttas dahje juoga nu ja maiddai heive go niidii vai bártnai.